தொடர்பு

பிரதேச செயலகம் , யாழ்ப்பாணம்
முகவரி:
பிரதேச செயலகம்
இல.116,பழையபூங்காவீதி,
யாழ்ப்பாணம்.
40000
இலங்கை
தொலைபேசி:
+94 21 221 1035
தொலைநகலி:
+94 21 221 7387

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)

இணைப்புகள்

News & Events

16
ஏப்2021
அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

அலுவலக சித்திரைப் புத்தாண்டு நிகழ்வுகள்

எமது அலுவலகத்தில் நலன்புரிச் சங்கத்தின் ஒழுங்கு படுத்தலின் கீழ்...

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top