தொடர்பு

பிரதேச செயலகம் , யாழ்ப்பாணம்
முகவரி:
பிரதேச செயலகம்
இல.116,பழையபூங்காவீதி,
யாழ்ப்பாணம்.
40000
இலங்கை
தொலைபேசி:
+94 21 221 1035
தொலைநகலி:
+94 21 221 7387

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)

இணைப்புகள்

Scroll To Top