1. பிரதேசத்தின் அடிப்படைத்தகவல்கள்

2. கிராம அலுவலர் பிரிவு மூலமாக கணக்கிடப்பட்ட சனத்தொகை

3. இன வாரியாக மக்கள் தொகை - வைகாசி 2018

4. வயது வாரியாக மக்கள் தொகை -வைகாசி 2018

5. எமது பிரிவுக்குட்பட்ட வழிபாட்டுஸ்தலங்கள்

6. கணவனை இழந்த பெண்கள் விபரம் (குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை)2016

7.பெண்  தலைமை தாங்கும் குடும்பங்களின் விபரங்கள் 22.02.2018

8.புள்ளிவிபர  கைநூல்2015

9.மூலவளத்திரட்டு2015

10.புள்ளிவிபர  கைநூல்2016

11.மூலவளத்திரட்டு2016

12.மூலவளத்திரட்டு2017

13.புள்ளிவிபர  கைநூல்2017

14.எமது பிரிவில் பதிவுசெய்யப்பட்ட கைத்தொழில் நிறுவனங்கள்

 

பிரதேசத்தின் அடிப்படைத்தகவல்கள்
1 பிரதேச செயலகம்
2 தேர்தல் தொகுதி
3 தேர்தல் தொகுதி இல
4 மாவட்டம்
5 கிராம அலுவலர் பிரிவுகளின் எண்ணிக்கை
6 கிராமங்களின் எண்ணிக்கை
7 நிலப்பரப்பு
8 நீர்பரப்பு
9 மொத்தப்பரப்பு

 

கிராம அலுவலர் பிரிவு மூலமாக கணக்கிடப்பட்ட சனத்தொகை
கிராம அலுவலர் பிரிவு 2011 2012 2013 2014 2015
யா/61 நெடுங்குளம் 1637 1641 1769 2040 2213
யா/62 கொழும்புத்துறை மேற்கு 3124 3153 2461 2407 2355
யா/63 கொழும்புத்துறை மேற்கு 623 616 1242 1233 1259
யா/64 பாஷையூர் கிழக்கு 1179 1162 1150 1175 1230
யா/65 பாஷையூர் மேற்கு 1198 1180 1190 1162 1156
யா/66 ஈச்சமோட்டை 3151 3118 3091 3097 3075
யா/67 திருநகர் 1861 1860 1761 1715 1567
யா/68 றெக்கிளமேசன் கிழக்கு 4299 4304 4265 4396 4425
யா/69 றெக்கிளமேசன் மேற்கு 3761 3694 3587 3524 3580
யா/70 குருநகர் கிழக்கு 1917 1897 1838 1814 1782
யா/71 குருநகர் மேற்கு 1419 1409 1383 1389 1408
யா/72 சின்னக்கடை 801 791 809 806 779
யா/73 யாழ் நகரம் மேற்கு 1957 1939 1884 1827 1827
யா/74 யாழ் நகரம் கிழக்கு 2438 2441 2347 2340 2332
யா/75 சுண்டிக்குழி தெற்கு 2098 2112 2030 1947 1940
யா/76 சுண்டிக்குழி வடக்கு 1366 1343 1365 1418 1453
யா/77 மருதடி 1565 1549 1547 1574 1616
யா/78 அத்தியடி 2163 2080 2038 2139 2229
யா/79 சிறாம்பியடி 1309 1282 1265 1218 1217
யா/80 பெரியகடை 1557 1554 1545 1577 1558
யா/81 கோட்டை 2057 2048 2051 2004 1994
யா/82வண்ணார்பண்ணை 1509 1491 1475 1488 1491
யா/83 கொட்டடி 1967 1961 1966 2010 2023
யா/84 நாவாந்துறை தெற்கு 2883 2884 2843 2771 2775
யா/85 நாவாந்துறை வடக்கு 2506 2481 2448 2424 2476
யா/86 சோனகதெரு தெற்கு 3409 3437 3392 3472 3593
யா/87 சோனகதெரு வடக்கு 4766 4849 4856 4857 4874
யா/88 புதிய சோனகதெரு 1510 1581 1599 1674 1649
மொத்தம் 60030 59857 59227 59498 59876

 

வயது வாரியாக மக்கள் தொகை - வைகாசி 2018

கிராம அலுவர் பிரிவு மொத்தம் மொத்தம் 0-9 19-Oct 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70க்கு மேல்
ஆண் பெண் பெ பெ பெ பெ பெ பெ பெ பெ
யா/61 2496 1193 1303 272 279 199 199 170 173 173 169 136 158 112 143 75 65 55 112
யா/62 2428 1122 1306 252 308 179 228 210 201 170 190 126 154 101 128 40 53 21 28
யா/63 1275 600 675 112 136 97 97 71 86 68 76 60 61 61 79 61 73 44 43
யா/64 1208 568 640 78 78 29 52 67 62 76 101 116 127 102 125 68 71 22 17
யா/65 1171 541 630 141 132 81 110 78 110 83 97 56 72 52 53 21 24 9 19
யா/66 3002 1395 1607 280 390 232 288 226 256 232 255 181 195 118 112 87 68 35 42
யா/67 1276 594 682 133 194 82 106 96 110 93 119 77 94 90 69 59 44 37 30
யா/68 4398 2095 2303 503 713 326 452 451 339 297 309 264 239 129 185 78 56 40 30
யா/69 3645 1705 1940 417 420 238 352 281 327 216 275 165 201 158 169 110 108 65 47
யா/70 1756 849 907 256 219 124 133 119 134 94 120 84 105 74 123 67 62 22 19
யா/71 1410 668 742 219 261 116 147 86 116 71 98 53 66 38 33 37 18 43 7
யா/72 817 395 422 91 104 80 80 50 63 48 47 30 38 29 34 22 24 21 20
யா/73 1860 889 971 225 232 143 184 125 150 96 126 85 91 77 77 52 63 54 38
யா/74 2200 1021 1179 208 224 136 174 147 201 171 189 163 181 130 171 63 71 19 16
யா/75 1918 941 977 232 248 155 181 141 161 139 138 102 101 96 83 44 47 29 16
யா/76 1512 725 787 175 228 98 107 78 92 71 79 66 70 86 93 70 58 43 37
யா/77 1697 838 859 182 205 118 126 123 123 101 106 80 80 92 88 69 58 33 43
யா/78 2130 1040 1090 249 258 154 165 135 158 123 158 141 146 154 144 77 82 34 36
யா/79 1137 537 600 132 172 88 92 71 87 82 84 61 72 68 74 41 33 21 14
யா/80 1545 695 850 164 216 90 136 80 119 89 113 92 102 103 103 43 31 34 30
யா/81 1995 933 1062 215 232 125 147 123 150 141 163 137 164 127 151 30 33 25 21
யா/82 1524 732 792 171 192 113 135 86 105 79 104 69 95 94 90 57 48 33 30
யா/83 2057 985 1072 211 218 121 141 130 159 135 170 130 165 114 130 85 54 37 26
யா/84 2791 1316 1475 263 278 203 265 240 273 204 246 167 181 141 149 53 54 33 37
யா/85 2605 1221 1384 270 288 167 198 200 241 195 220 148 170 105 133 64 75 28 26
யா/86 3781 1769 2012 323 392 220 279 261 293 244 284 213 239 197 216 141 158 153 152
யா/87 5146 2434 2712 519 618 268 413 365 379 339 367 333 325 312 308 166 165 91 101
யா/88 1639 794 845 144 189 133 133 108 123 109 120 99 114 87 100 53 48 35 23
மொத்தம் 60419 28595 31824 6492 7368 4212 5171 4380 4847 4016 ### 3426 3781 3044 3327 1892 1731 1133 1053

 

 

 

 

 

 

 

 

News & Events

30
நவ2020
தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால்  தறப்பாள் வழங்கல்

தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால் தறப்பாள் வழங்கல்

தற்போது தொடர்ச்சியாகப் பெய்து வரும் மழைகாரணமாக மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

30
நவ2020
தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால்  தறப்பாள் வழங்கல்

தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால் தறப்பாள் வழங்கல்

தற்போது தொடர்ச்சியாகப் பெய்து வரும் மழைகாரணமாக மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட...

30
நவ2020
முக்கிய அறிவித்தல்................

முக்கிய அறிவித்தல்................

வட மாகாணத்தில் பலத்த காற்று வீசி வருகின்றது இதனால்...

30
நவ2020
அன்னை பூமலர் அறக்கட்டளை நிலையத்தால் உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கல்

அன்னை பூமலர் அறக்கட்டளை நிலையத்தால் உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கல்

J/88 புதிய சோனகதெரு கிராம அலுவலர் பிரிவில் அன்னை...

30
நவ2020
முதியோர் தினத்னை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கட்டுரைப் போட்டி

முதியோர் தினத்னை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கட்டுரைப் போட்டி

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான சர்வதேச முதியோர் தினத்னை முன்னிட்டு...

30
நவ2020
முதியோர்,மாற்றாற்றலுடையோருக்கு உலர் உணவுப் பொதிகள் வழங்கல்

முதியோர்,மாற்றாற்றலுடையோருக்கு உலர் உணவுப் பொதிகள் வழங்கல்

முதியோர் மற்றும் மாற்றாற்றலுடையோர் தினத்தை முன்னிட்டு எமது யாழ்ப்பாண...

30
நவ2020
விதை நாற்றுக்கள் வழங்கும் நிகழ்வு

விதை நாற்றுக்கள் வழங்கும் நிகழ்வு

எமது யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட கிராம அலுவலர்...

30
நவ2020
வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளிற்கான வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளிற்கான மரக்கன்றுகள்

வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளிற்கான வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளிற்கான மரக்கன்றுகள்

எமது யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட கிராம அலுவலர்...

09
நவ2020
 விழிப்புணர்வு நிகழ்வு (Lions Clubs of Jaffna Golden Star)

விழிப்புணர்வு நிகழ்வு (Lions Clubs of Jaffna Golden Star)

J/61 நெடுங்குளம் கிராம அலுவலர் பிரிவில் Lions Clubs...

09
நவ2020
விசேட பிரார்தனைகள் நிகழ்வுகள்

விசேட பிரார்தனைகள் நிகழ்வுகள்

முழு நாட்டையும்,நாட்டு மக்களையும் கொவிட் 19 தொற்றிலிருந்து பாதுகாத்து...

09
நவ2020
வாழ்வாதார  உதவிகள் வழங்கல்

வாழ்வாதார உதவிகள் வழங்கல்

J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் மீனாட்சி மாதர்...

03
நவ2020
மரக்கன்றுகள் நாட்டல்

மரக்கன்றுகள் நாட்டல்

வனவள இராஜாங்க அபிவிருத்தி அமைச்சின் 24.09.2020 சுற்றுநிரூபத்திற்கமைய வளர்ந்து...

Scroll To Top