பதவி

சேவை விபரம்

தரம்

சம்பளத் தொகுதி

சேவையின் மட்டம்

மத்திய அரசினால் அனுமதிக்கப்பட்ட ஆளணி 

  

மேலதிக ஆளணி

 

நிரந்தரம்

ஒப்பந்தம்

அமையம்

நிரந்தரம்

ஒப்பந்தம்

அமையம்

ஏனையவை

பிரதேச செயலாளர்

 SLAS  I  SL1- 2016  Senior  1  -  -  1  -  -  -

உதவிப் பிரதேச செயலாளர்

 SLAS  II  SL1- 2016  Senior  1  -  -  1  -  -  -

உதவித்திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

 SLPS  III/II  SL1- 2016  Senior  1  -  -  1  -  -  -

கணக்காளர்

 SLAcS  II  SL1- 2016  Senior  1  -  -  1  -  -  -

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

 PMAS  Supra  MN7-2016  Tertiary  1  -  -  1  -  -  -

நிர்வாக கிராம அலுவலர்

 GNS  Supra  MN7-2016  Tertiary  1  -  -  0  -  -  1

மொழிபெயர்ப்பாளர்(சிங்களம்-தமிழ், தழிழ்-ஆங்கிலம்)

 TS  I  MN6-2016  Tertiary  2  -  -  1  -  -  -

உதவி மாவட்டப் பதிவாளர்

 RegS   Class3 Grade I/II  MN5-2016  Tertiary  1  -  -  1  -  -  -

அபிவிருத்தி இணைப்பாளர்

 AS  III/II/I  MN4-2016  Secondary  1  -  -  1  -  -  -

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

 DOS  III  MN4-2016  Secondary  14  -  -  14  -  -  -

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

 DOS  III/II/I  MN4-2016  Secondary  37  -  -  37  -  -  -

தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தர்

 SLTS  III/II/I  MN3-2016  Secondary  1  -  -  1  -  -  -

பொதுமுகாமைத்துவ சேவை உத்தியோகத்தர்

 PMAS  III/II/I  MN2-2016  Secondary  38  -  -  38  -  -  -

கிராம அலுவலர்

     MN2-2016  Secondary  28  -  -  26  -  -  3

தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தர்

 SLICTS  Class3 Grade I/II  MT-1-2016  Secondary  1  -  -  1  -  -  -

தொழிநுட்ப உதவியாளர்

 Departmental  III/II/I  MT-1-2016  Secondary  1  -  -  1  -  -  -

உதவி மொழிபெயர்ப்பாளர்

       Secondary  0  -  -  1  -  -  -

சாரதி

 CDS  III/II/I Special  PL3-2016  Primary  2  -  -  2  -  -  -

அலுவலகப்பணியாளர்

 OES  III/II/I Special  PL2-2016  Primary    -  -    -  -  -

அலுவலகப்பணியாளர்

 OES  III/II/I Special  PL1-2016  Primary  8  -  -  7  -  -  -

காவலாளி

OES   III  PL1-2016  Primary  0  -  -  1  -  -  -

Total

         140      137      4

 

News & Events

30
நவ2020
தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால்  தறப்பாள் வழங்கல்

தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால் தறப்பாள் வழங்கல்

தற்போது தொடர்ச்சியாகப் பெய்து வரும் மழைகாரணமாக மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

30
நவ2020
தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால்  தறப்பாள் வழங்கல்

தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால் தறப்பாள் வழங்கல்

தற்போது தொடர்ச்சியாகப் பெய்து வரும் மழைகாரணமாக மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட...

30
நவ2020
முக்கிய அறிவித்தல்................

முக்கிய அறிவித்தல்................

வட மாகாணத்தில் பலத்த காற்று வீசி வருகின்றது இதனால்...

30
நவ2020
அன்னை பூமலர் அறக்கட்டளை நிலையத்தால் உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கல்

அன்னை பூமலர் அறக்கட்டளை நிலையத்தால் உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கல்

J/88 புதிய சோனகதெரு கிராம அலுவலர் பிரிவில் அன்னை...

30
நவ2020
முதியோர் தினத்னை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கட்டுரைப் போட்டி

முதியோர் தினத்னை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கட்டுரைப் போட்டி

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான சர்வதேச முதியோர் தினத்னை முன்னிட்டு...

30
நவ2020
முதியோர்,மாற்றாற்றலுடையோருக்கு உலர் உணவுப் பொதிகள் வழங்கல்

முதியோர்,மாற்றாற்றலுடையோருக்கு உலர் உணவுப் பொதிகள் வழங்கல்

முதியோர் மற்றும் மாற்றாற்றலுடையோர் தினத்தை முன்னிட்டு எமது யாழ்ப்பாண...

30
நவ2020
விதை நாற்றுக்கள் வழங்கும் நிகழ்வு

விதை நாற்றுக்கள் வழங்கும் நிகழ்வு

எமது யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட கிராம அலுவலர்...

30
நவ2020
வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளிற்கான வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளிற்கான மரக்கன்றுகள்

வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளிற்கான வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளிற்கான மரக்கன்றுகள்

எமது யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட கிராம அலுவலர்...

09
நவ2020
 விழிப்புணர்வு நிகழ்வு (Lions Clubs of Jaffna Golden Star)

விழிப்புணர்வு நிகழ்வு (Lions Clubs of Jaffna Golden Star)

J/61 நெடுங்குளம் கிராம அலுவலர் பிரிவில் Lions Clubs...

09
நவ2020
விசேட பிரார்தனைகள் நிகழ்வுகள்

விசேட பிரார்தனைகள் நிகழ்வுகள்

முழு நாட்டையும்,நாட்டு மக்களையும் கொவிட் 19 தொற்றிலிருந்து பாதுகாத்து...

09
நவ2020
வாழ்வாதார  உதவிகள் வழங்கல்

வாழ்வாதார உதவிகள் வழங்கல்

J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் மீனாட்சி மாதர்...

03
நவ2020
மரக்கன்றுகள் நாட்டல்

மரக்கன்றுகள் நாட்டல்

வனவள இராஜாங்க அபிவிருத்தி அமைச்சின் 24.09.2020 சுற்றுநிரூபத்திற்கமைய வளர்ந்து...

Scroll To Top