முக்கியமான  நிறுவனங்கள்

 திணைக்களத்தின் பெயர் திணைக்களத்தின் பொறுப்பதிகாரி   தொலைபேசி  இலக்கம் 
 பிரதேச சபை                             தவிசாளர்   021 222 2700
 வலயக் கல்வி அலுவலகம்,
 மின்சார சபை
 கட்டிடங்கள் துறை (மத்திய அரசு)
 கட்டிடங்கள் துறை வட மாகாணம் (தலைமை பொறியாளர் அலுவலகம்
 தொல்பொருள் துறை (பிராந்திய அலுவலகம்)
 கல்வித்திணைக்களம் வட மாகாணம்
பேருந்துத் தரிப்பிடம்
இலங்கை போக்குவரத்துச் சபை
மாவட்ட நீதிமன்றம்
வட மாகாண உயர் நீதிமன்றம்
மஜிஸ்திரேட் நீதிமன்றம்
சிவில் மேல்முறையீட்டு உயர் நீதிமன்றம்
சிவில் மேல்முறையீட்டு உயர் நீதிமன்றம்
எம்.பி.சி.எஸ்
விலங்கு உற்பத்தி மற்றும் சுகாதாரத் துறை (துணை இயக்குநர் அலுவலகம்)
மாவட்ட தொழிலாளர் அலுவலகம்
துணை தலைமை செயலாளர்-பொறியியல் சேவைகளின் அலுவலகம் வட மாகாணம்
கூட்டுறவு மேம்பாட்டுத் துறை, வடக்கு மாகாண சபை
கூட்டுறவு ஊழியர் ஆணையம்
மாகாண கைத்தொழில் துறை
மாகாண நன்னடத்தை மற்றும் குழந்தை துறை
பராமரிப்பு சேவை
சமூக சேவைகள் துறை வட மாகாணம்
கிராம அபிவிருத்தித் திணைக்களம் வட மாகாணம்
உள்ளூராட்சித் துறை திணைக்களம்
விலங்கு உற்பத்தி மற்றும் சுகாதாரத் துறை
மாகாண சுதேசிய மருத்துவத் துறை
மாகாண சுகாதார சேவைத் துறை
சுகாதார அமைச்சகம்  வட மாகாணம்
பயணிகள் போக்குவரத்துச் சாலை
மாகாண விளையாட்டுத் துறை
கலாச்சார விவகாரங்கள் துறை
கல்வி, கலாச்சார விவகாரங்கள், விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகாரங்கள் அமைச்சகம்
 மாகாண நீர்ப்பாசனத் துறை
மாகாண நில ஆணையாளர் பிரிவு  வட மாகாண விவசாயத் துறை
மோட்டார் போக்குவரத்துத் திணைக்களம் 
வேளாண்மை மற்றும் விவசாய சேவைகள் அமைச்சகம், கால்நடை பராமரிப்பு, நீர்ப்பாசனம், நீர் வழங்கல் மற்றும் விநியோகம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் கூட்டுறவு

Scroll To Top