பிரதேச செயலாளர்

ds n
 
பெயர் திரு. பொன்னம்பலம் தயானந்தன்
தகைமை
 • இலங்கை நிர்வாக சேவை தரம் I
பணி வரலாறு
 • உதவி செயலாளர்-காணி அமைச்சு மாகாண சபை, திருகோணமலை – 3 வருடங்கள்காணி அமைச்சு மாகாண சபை, திருகோணமலை – 3 வருடங்கள்
 • பிரதி மாகாண பணிப்பாளர்-மாகாண சுகாதார பணிமனை, வடக்கு கிழக்கு மாகாண சபை – 3 வருடங்கள்
 • மாகாண காணி ஆணையாளர்
  காணித்திணைக்களம், வடக்கு மாகாணம் 7 வருடங்கள்
  பிரதேச செயலாளர்
  பிரதேச செயலகம், யாழ்ப்பாணம் 2016.04.01 முதல் இன்று வரை

உதவிப் பிரதேச செயலர்

 ads

 

 

பெயர் திருமதி. சிவகாமி உமாகாந்தன்
தகைமை இலங்கை நிர்வாக சேவை தரம் III
பணி வரலாறு
 • உதவி செயலாளர்-பிரதேச செயலகம் கரைச்சி - 03.12.2012 - 08.05.2018
 • பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம்  - 09.05.2018 முதல் இன்று வரை

கணக்காளர்

ACC பெயர் திருமதி. தயாளினி தவமன்னன்
தகைமை
 • கணக்காளர் I
பணி வரலாறு
 • கணக்காளர்-பிரதேச செயலகம்  குச்சவெளி - 15.02.2005 முதல் 31.08.2008 வரை
 • பிரதேச செயலகம் சாவகச்சேரி - 01.09.2008 முதல் 31.03.2009 வரை
 • பிரதேச செயலகம் சண்டிலிப்பாய் - 01.04.2009 முதல் 18.02.2014 வரை
 • பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் - 19.02.2014 முதல் இன்று வரை

 

உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

 

 ADP 1

 

 

 

பெயர்  திரு. சுப்பிரமணியம் சிவகுமாரன்
தகைமை இலங்கை திட்டமிடல் சேவை வகுப்பு III
பணி வரலாறு
 • இலங்கை திட்டமிடல் சேவை வகுப்பு III பயிலுனர்
 • இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம்  22.06.2009 முதல் 31.12.2009
 • தேசிய நிர்மான அமைச்சு 01.01.2010 to 05.01.2010
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்-பிரதேச செயலகம் உடுவில் -06.01.2010 முதல் 31.03.2011 வரை
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்-பிரதேச செயலகம் தெல்லிப்பளை  - 01.04.2011 முதல் 31.05.2015 வரை
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்-பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் - 01.06.2015 முதல் இன்று வரை.
  

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

   ao n பெயர்  திருமதி. விஜயலக்சுமி பாலசுப்பிரமணியம்
தகைமை  பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர் அதி உயர் தரம்
பணி வரலாறு
 •  நிர்வாக உத்தியோகத்தர்-பிரதேச செயலகம் நல்லூர் (பதில்) - 19.09.2014 முதல் 02.09.2016 வரை
 • பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் - 05.09.2016 முதல் இன்று வரை.

கிராம உத்தியோகத்தர் நிர்வாகம்

   பெயர்  
தகைமை  
பணி வரலாறு  

News & Events

03
ஜன2019
நிலமெஹெர

நிலமெஹெர

உத்தியோக பணி(நிலமெஹெர)  ஜனாதிபதி மக்கள் சேவை யாழ்ப்பாணம்-2018 அதி...

28
ஆக2017
யாழ் பிரதேச செயலக கலாசார விழா-2018

யாழ் பிரதேச செயலக கலாசார விழா-2018

யாழ் பிரதேச செயலக கலாசார விழா 2018 மார்கழி...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

03
ஜன2019
நிலமெஹெர

நிலமெஹெர

உத்தியோக பணி(நிலமெஹெர)  ஜனாதிபதி மக்கள் சேவை யாழ்ப்பாணம்-2018 அதி...

28
ஆக2017
யாழ் பிரதேச செயலக கலாசார விழா-2018

யாழ் பிரதேச செயலக கலாசார விழா-2018

யாழ் பிரதேச செயலக கலாசார விழா 2018 மார்கழி...

Scroll To Top