பிரதேச செயலாளர்


 ds new
பெயர்

         திரு. சாம்பசிவம் சுதர்சன்

 

தகைமை
 • இலங்கை நிர்வாக சேவை தரம் I
பணி வரலாறு
 • தொழில் உதவி ஆணையாளர்,தொழில் அமைச்சு 01.01.2007-30.09.2008                                                                                             
 • உதவித் திட்டப் பணிப்பாளர்-யாழ்ப்பாண மாவட்ட  புனர்வாழ்வு மற்றும் புனரமைப்பு  செயலகம்    01.01.2008-03.06.2013
 • பிரதித்த் திட்டப் பணிப்பாளர்-மீளெழுச்சித் திட்டம் 11.02.2010-30.04.2015
 • பிரதித்த் திட்டப் பணிப்பாளர்-வடக்கன் துரித மீட்சித் திட்டம்29.02.2001-31.03.2014
 • பிரதித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் - யாழ்ப்பாண தந்திரோபாய நகர் அபிவிருத்தித் திட்டம் 06.01.2016-05.05.2017
 • உதவி மாவட்டச் செயலாளர்- யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலகம்03.07.2013-28.02.2018
 • பிரதேச செயலர்- யாழ்ப்பாணம்  -01.03.2019  முதல் இன்று வரை                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

உதவிப் பிரதேச செயலர்

 

 

பெயர் திருமதி. சோபிகா றோய் றொபின்சன்
தகைமை

 

இலங்கை நிர்வாக சேவை தரம் III

 

பணி வரலாறு
 • இலங்கை நிர்வாக சேவை   (23.01.2017 - 22.02.2018)
 • மாவட்ட செயலகம் யாழ்ப்பாணம் (27.03.2018 - 29.03.2018)
 • உதவி பிரதேச செயலாளர்-பிரதேச செயலகம் பருத்தித்துறை.
 • உதவி பிரதேச செயலாளர்  -பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம்  - 0.04.2019முதல் இன்று வரை

கணக்காளர்

acct பெயர்

    திரு.சூடாமணி அகிலன்

 

தகைமை
 • கணக்காளர் I
பணி வரலாறு

 அபிவிருத்தி உதவியாளர்-பிரதேச செயலகம்         கோப்பாய்01.07.2005-20.04.208

அபிவிருத்தி உதவியாளர்-வட கிழக்கு வீடமைப்பு மறுவாழ்வு திட்டம்  மாவட்ட செயலகம் -யாழ்ப்பாணம்

 

அபிவிருத்தி உதவியாளர்-தேசத்தைக் கட்டி எழுப்பும் அமைச்சு

கணக்காளர் சேவைக்கான பயிற்சிக்காலம்-இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவனம்-,கொழும்பு 07.21.04.2008-27.08.2008

கணக்காளர்-தொழிற்துறைத் திணைக்களம், வட மாகாணம்06.01.2012-05.05.2015

கணக்காளர்-கட்டிடங்கள் திணைக்களம், வடக்கு  மாகாணசபை06.05.2015-28.02.2019

கணக்காளர் பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம்  - 05.03.2019  முதல் இன்று வரை

 

உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

 

 ADP 1

 

 

 

பெயர்

 திரு. சுப்பிரமணியம் சிவகுமாரன்

 

தகைமை

இலங்கை திட்டமிடல் சேவை வகுப்பு III

 

பணி வரலாறு
 • இலங்கை திட்டமிடல் சேவை வகுப்பு III பயிலுனர்
 • இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம்  22.06.2009 முதல் 31.12.2009
 • தேசிய நிர்மான அமைச்சு 01.01.2010 to 05.01.2010
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்-பிரதேச செயலகம் உடுவில் -06.01.2010 முதல் 31.03.2011 வரை
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்-பிரதேச செயலகம் தெல்லிப்பளை  - 01.04.2011 முதல் 31.05.2015 வரை
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்-பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் - 01.06.2015 முதல் இன்று வரை.
  

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

   ao பெயர்

 திருமதி. விஜயலக்சுமி பாலசுப்பிரமணியம்

 

தகைமை

 பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர் அதி உயர் தரம்

 

பணி வரலாறு
 •  நிர்வாக உத்தியோகத்தர்-பிரதேச செயலகம் நல்லூர் (பதில்) - 19.09.2014 முதல் 02.09.2016 வரை
 • பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் - 05.09.2016 முதல் இன்று வரை.

கிராம உத்தியோகத்தர் நிர்வாகம்

  gnadmin பெயர்  திரு.யோன்பிள்ளை பத்திநாதன்
தகைமை  கிராம அலுவலர் நிர்வாகம்
பணி வரலாறு  பிரதேச செயலகம் - யாழ்ப்பாணம்

News & Events

14
பிப்2020
Career Guidance

Career Guidance

The Career Guidance and Psychometrics test for...

12
பிப்2020
பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில்  பிரதேச செயலக நலன்புரிச் சங்கத்தின்...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

12
பிப்2020
பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில்  பிரதேச செயலக நலன்புரிச் சங்கத்தின்...

11
பிப்2020
உளவளத்துணை விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

உளவளத்துணை விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

J/69  றெக்கிளமேசன் மேற்கு  கிராம சேவகர் பிரிவுக்கு உட்பட்ட...

10
பிப்2020
ஒருங்கிணைந்த வீதி  காப்பெற் இடும் அபிவிருத்தித் திட்டம்

ஒருங்கிணைந்த வீதி  காப்பெற் இடும் அபிவிருத்தித் திட்டம்

ஒருங்கிணைந்த வீதி  காப்பெற் இடும் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் சுண்டுக்குளி...

10
பிப்2020
  குருநகர் இடிதாங்கிக்கு கொங்கிறீற் இடும்  பணி

குருநகர் இடிதாங்கிக்கு கொங்கிறீற் இடும்  பணி

குருநகர் கடலில் உள்ள இடிதாங்கியின் மேலதிக பாதுகாப்பிற்காக அதன்...

10
பிப்2020
சமுக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான மெச்சுரைகள்  வழங்கல்

சமுக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான மெச்சுரைகள் வழங்கல்

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இலங்கை சமுக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய...

07
பிப்2020
பதிவுசெய்யப்பட்டவிளையாட்டுக்கழகங்களுக்கிடையிலான பிரதேச விளையாட்டு விழா

பதிவுசெய்யப்பட்டவிளையாட்டுக்கழகங்களுக்கிடையிலான பிரதேச விளையாட்டு விழா

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட விளையாட்டுக்...

05
பிப்2020
பிரதேச விளையாட்டு விழா-2020

பிரதேச விளையாட்டு விழா-2020

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட விளையாட்டுக்...

05
பிப்2020
புள்ளிவிபரத்திணைக்களத்தின் வருடாந்த நெல் உற்பத்தி விளைச்சல் தொடர்பான கணக்கெடுப்பு

புள்ளிவிபரத்திணைக்களத்தின் வருடாந்த நெல் உற்பத்தி விளைச்சல் தொடர்பான கணக்கெடுப்பு

புள்ளிவிபரத் திணைக்களத்தின் வருடாந்த நெல் உற்பத்தி விளைச்சல் தொடர்பான...

05
பிப்2020
சுதந்திரதினத்தை முன்னிட்டு உதைப்பந்தாட்டப்போட்டி

சுதந்திரதினத்தை முன்னிட்டு உதைப்பந்தாட்டப்போட்டி

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ம் தேசிய...

04
பிப்2020
இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ஆவது சுதந்திர தினவிழா

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ஆவது சுதந்திர தினவிழா

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ஆவது சுதந்திர...

03
பிப்2020
 வீட்டிற்கான அடிகல்நாட்டு நிகழ்வு

வீட்டிற்கான அடிகல்நாட்டு நிகழ்வு

J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் கிராமத்துக்கு வீடு...

Scroll To Top