பிரதேச செயலாளர்

ds
 
பெயர்

         திரு. சாம்பசிவம் சுதர்சன்

 

தகைமை
 • இலங்கை நிர்வாக சேவை தரம் I
பணி வரலாறு
 • தொழில் உதவி ஆணையாளர்,தொழில் அமைச்சு 01.01.2007-30.09.2008                                                                                             
 • உதவித் திட்டப் பணிப்பாளர்-யாழ்ப்பாண மாவட்ட  புனர்வாழ்வு மற்றும் புனரமைப்பு  செயலகம்    01.01.2008-03.06.2013
 • பிரதித்த் திட்டப் பணிப்பாளர்-மீளெழுச்சித் திட்டம் 11.02.2010-30.04.2015
 • பிரதித்த் திட்டப் பணிப்பாளர்-வடக்கன் துரித மீட்சித் திட்டம்29.02.2001-31.03.2014
 • பிரதித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் - யாழ்ப்பாண தந்திரோபாய நகர் அபிவிருத்தித் திட்டம் 06.01.2016-05.05.2017
 • உதவி மாவட்டச் செயலாளர்- யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலகம்03.07.2013-28.02.2018
 • பிரதேச செயலர்- யாழ்ப்பாணம்  -01.03.2019  முதல் இன்று வரை                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

உதவிப் பிரதேச செயலர்

ADS

 

 

பெயர் திருமதி. சோபிகா றோய் றொபின்சன்
தகைமை

 

இலங்கை நிர்வாக சேவை தரம் III

 

பணி வரலாறு
 • இலங்கை நிர்வாக சேவை   (23.01.2017 - 22.02.2018)
 • மாவட்ட செயலகம் யாழ்ப்பாணம் (27.03.2018 - 29.03.2018)
 • உதவி பிரதேச செயலாளர்-பிரதேச செயலகம் பருத்தித்துறை.
 • உதவி பிரதேச செயலாளர்  -பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம்  - 0.04.2019முதல் இன்று வரை

கணக்காளர்

ACCT பெயர்

    திரு.சூடாமணி அகிலன்

 

தகைமை
 • கணக்காளர் தரம் I
பணி வரலாறு

 அபிவிருத்தி உதவியாளர்-பிரதேச செயலகம்         கோப்பாய்01.07.2005-20.04.208

அபிவிருத்தி உதவியாளர்-வட கிழக்கு வீடமைப்பு மறுவாழ்வு திட்டம்  மாவட்ட செயலகம் -யாழ்ப்பாணம்

 

அபிவிருத்தி உதவியாளர்-தேசத்தைக் கட்டி எழுப்பும் அமைச்சு

கணக்காளர் சேவைக்கான பயிற்சிக்காலம்-இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவனம்-,கொழும்பு 07.21.04.2008-27.08.2008

கணக்காளர்-தொழிற்துறைத் திணைக்களம், வட மாகாணம்06.01.2012-05.05.2015

கணக்காளர்-கட்டிடங்கள் திணைக்களம், வடக்கு  மாகாணசபை06.05.2015-28.02.2019

கணக்காளர் பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம்  - 05.03.2019  முதல் இன்று வரை

 

உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

 

 ADP

 

 

 

பெயர்

திரு. சுப்பிரமணியம் சிவகுமாரன்

 

தகைமை

இலங்கை திட்டமிடல் சேவை வகுப்பு III

 

பணி வரலாறு
 • இலங்கை திட்டமிடல் சேவை வகுப்பு III பயிலுனர்
 • இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம்  22.06.2009 முதல் 31.12.2009
 • தேசிய நிர்மான அமைச்சு 01.01.2010 to 05.01.2010
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்-பிரதேச செயலகம் உடுவில் -06.01.2010 முதல் 31.03.2011 வரை
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்-பிரதேச செயலகம் தெல்லிப்பளை  - 01.04.2011 முதல் 31.05.2015 வரை
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்-பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் - 01.06.2015 முதல் இன்று வரை.
  

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

   AO பெயர்

 திருமதி. விஜயலக்சுமி பாலசுப்பிரமணியம்

 

தகைமை

 பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர் அதி உயர் தரம்

 

பணி வரலாறு
 •  நிர்வாக உத்தியோகத்தர்-பிரதேச செயலகம் நல்லூர் (பதில்) - 19.09.2014 முதல் 02.09.2016 வரை
 • பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் - 05.09.2016 முதல் இன்று வரை.

கிராம உத்தியோகத்தர் நிர்வாகம்

  GNADMIN பெயர்  திரு.யோன்பிள்ளை பத்திநாதன்
தகைமை  கிராம அலுவலர் நிர்வாகம்
பணி வரலாறு  பிரதேச செயலகம் - யாழ்ப்பாணம்

News & Events

23
செப்2020
கடற்கரையோரதூய்மைபடுத்தல் தின சுத்தப்படுத்தும் பணி

கடற்கரையோரதூய்மைபடுத்தல் தின சுத்தப்படுத்தும் பணி

சர்வதேச கடற்கரையோர தூய்மைபடுத்தல் தினத்தையொட்டி நமது யாழ்ப்பாணபிரதேச செயலகர்...

21
செப்2020
 மூலிகைத் தோட்டத்தில்  மூலிகைகள் நடுதல்

மூலிகைத் தோட்டத்தில் மூலிகைகள் நடுதல்

வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு அமைச்சின் கீழான வேலைத்திட்டத்திற்கமைய அநகாரிக...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

23
செப்2020
கடற்கரையோரதூய்மைபடுத்தல் தின சுத்தப்படுத்தும் பணி

கடற்கரையோரதூய்மைபடுத்தல் தின சுத்தப்படுத்தும் பணி

சர்வதேச கடற்கரையோர தூய்மைபடுத்தல் தினத்தையொட்டி நமது யாழ்ப்பாணபிரதேச செயலகர்...

21
செப்2020
 மூலிகைத் தோட்டத்தில்  மூலிகைகள் நடுதல்

மூலிகைத் தோட்டத்தில் மூலிகைகள் நடுதல்

வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு அமைச்சின் கீழான வேலைத்திட்டத்திற்கமைய அநகாரிக...

21
செப்2020
பிரதேச கலைஞர் ஒன்றுகூடலும் ,ஆற்றுகை நிகழ்வும்

பிரதேச கலைஞர் ஒன்றுகூடலும் ,ஆற்றுகை நிகழ்வும்

வட மாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தின் கலாசார அபிவிருத்தி செயற்றிட்டம்...

21
செப்2020
சுய முயற்சி குழுக்களின் சுயதொழில் கண்காட்சி

சுய முயற்சி குழுக்களின் சுயதொழில் கண்காட்சி

யாழ்ப்பாணம் கரிதாஸ் கியூடெக் நிறுவனத்தின் அனுசரனையுடன் கொழும்புத்துறை ஒன்றிணைந்த...

18
செப்2020
மாணவர்களிற்கான தொழில் வழிகாட்டல் கருத்தமர்வு

மாணவர்களிற்கான தொழில் வழிகாட்டல் கருத்தமர்வு

எமது பிரதேச செயலகர் பிரிவிற்குட்பட்ட புனித பரியோவான் கல்லூரியில்...

18
செப்2020
உற்பத்தித்திறன் தொடரபான கருத்தமர்வு

உற்பத்தித்திறன் தொடரபான கருத்தமர்வு

எமது பிரதேச செயலகர் பிரிவிற்குட்பட்ட தொழிற்திணைக்களத்தில் கடமையாற்றும் அலுவலர்களிற்கான...

18
செப்2020
கியூடெக் கரிதாஸ் நிறுவனத்தின் சர்வமத சகவாழ்வு அரங்க நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கலந்துரையாடல்

கியூடெக் கரிதாஸ் நிறுவனத்தின் சர்வமத சகவாழ்வு அரங்க நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கலந்துரையாடல்

கியூடெக் கரிதாஸ் நிறுவனத்தின் சர்வமத சகவாழ்வு அரங்க நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்...

18
செப்2020
காணி ஆணையாளர் நாயகத்தின் ஆவணங்கள் வழங்கும் நடவடிக்கை

காணி ஆணையாளர் நாயகத்தின் ஆவணங்கள் வழங்கும் நடவடிக்கை

காணி ஆணையாளர் நாயகத்தின் 2020 16 ஆம் இலக்க...

18
செப்2020
இந்தியாவிலிருந்து மீளக்குடியமர்ந்த குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவி

இந்தியாவிலிருந்து மீளக்குடியமர்ந்த குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவி

எமது பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட J/83 கொட்டடி கிராம...

18
செப்2020
வரலாற்று பதிவினை பதிவு செய்தது யாழ் பிரதேச செயலக கூடைபந்தாட்ட ஆண்கள் அணி!

வரலாற்று பதிவினை பதிவு செய்தது யாழ் பிரதேச செயலக கூடைபந்தாட்ட ஆண்கள் அணி!

யாழ்ப்பாண மாவட்ட மட்டத்திலான ஆண்களுக்கான கூடைபந்தாட்ட இறுதிப் போட்டிகள்...

Scroll To Top