பிரதேச செயலாளர்

ds
பெயர்

         திரு. சாம்பசிவம் சுதர்சன்

தகைமை
 • இலங்கை நிர்வாக சேவை தரம் I
பணி வரலாறு
 • தொழில் உதவி ஆணையாளர்,தொழில் அமைச்சு 01.01.2007-30.09.2008                                                                                             
 • உதவித் திட்டப் பணிப்பாளர்-யாழ்ப்பாண மாவட்ட  புனர்வாழ்வு மற்றும் புனரமைப்பு  செயலகம்    01.01.2008-03.06.2013
 • பிரதித்த் திட்டப் பணிப்பாளர்-மீளெழுச்சித் திட்டம் 11.02.2010-30.04.2015
 • பிரதித்த் திட்டப் பணிப்பாளர்-வடக்கன் துரித மீட்சித் திட்டம்29.02.2001-31.03.2014
 • பிரதித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் - யாழ்ப்பாண தந்திரோபாய நகர் அபிவிருத்தித் திட்டம் 06.01.2016-05.05.2017
 • உதவி மாவட்டச் செயலாளர்- யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலகம்03.07.2013-28.02.2018
 • பிரதேச செயலர்- யாழ்ப்பாணம்  -01.03.2019  முதல் இன்று வரை                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

உதவிப் பிரதேச செயலாளர்

 

ADS

பெயர் திருமதி. சோபிகா றோய் றொபின்சன்
தகைமை

 • இலங்கை நிர்வாக சேவை தரம் III

பணி வரலாறு
 • இலங்கை நிர்வாக சேவை   (23.01.2017 - 22.02.2018)
 • மாவட்ட செயலகம் யாழ்ப்பாணம் (27.03.2018 - 29.03.2018)
 • உதவி பிரதேச செயலாளர்-பிரதேச செயலகம் பருத்தித்துறை.
 • உதவி பிரதேச செயலாளர்  -பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம்  - 0.04.2019முதல் இன்று வரை

கணக்காளர்

ACCT பெயர்

    திரு.சூடாமணி அகிலன்

தகைமை
 • கணக்காளர் தரம் I
பணி வரலாறு
 •  அபிவிருத்தி உதவியாளர்-பிரதேச செயலகம்         கோப்பாய்01.07.2005-20.04.208
 • அபிவிருத்தி உதவியாளர்-வட கிழக்கு வீடமைப்பு மறுவாழ்வு திட்டம்  மாவட்ட செயலகம் -யாழ்ப்பாணம்.
 • அபிவிருத்தி உதவியாளர்-தேசத்தைக் கட்டி எழுப்பும் அமைச்சு
 • கணக்காளர் சேவைக்கான பயிற்சிக்காலம்-இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவனம்-,கொழும்பு 07.21.04.2008-27.08.2008
 • கணக்காளர்-தொழிற்துறைத் திணைக்களம், வட மாகாணம்06.01.2012-05.05.2015
 • கணக்காளர்-கட்டிடங்கள் திணைக்களம், வடக்கு  மாகாணசபை06.05.2015-28.02.2019
 • கணக்காளர் பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம்  - 05.03.2019  முதல் இன்று வரை

உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

 

 ADP

பெயர்

திரு. சுப்பிரமணியம் சிவகுமாரன்

தகைமை
 • இலங்கை திட்டமிடல் சேவை வகுப்பு III

பணி வரலாறு
 • இலங்கை திட்டமிடல் சேவை வகுப்பு III பயிலுனர்
 • இலங்கை அபிவிருத்தி நிர்வாக நிறுவகம்  22.06.2009 முதல் 31.12.2009
 • தேசிய நிர்மான அமைச்சு 01.01.2010 to 05.01.2010
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்-பிரதேச செயலகம் உடுவில் -06.01.2010 முதல் 31.03.2011 வரை
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்-பிரதேச செயலகம் தெல்லிப்பளை  - 01.04.2011 முதல் 31.05.2015 வரை
 • உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்-பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் - 01.06.2015 முதல் இன்று வரை.
  

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

   AO பெயர்

 திருமதி. விஜயலக்சுமி பாலசுப்பிரமணியம்

தகைமை
 •  பொது முகாமைத்துவ உதவியாளர் அதி உயர் தரம்
பணி வரலாறு
 •  நிர்வாக உத்தியோகத்தர்-பிரதேச செயலகம் நல்லூர் (பதில்) - 19.09.2014 முதல் 02.09.2016 வரை
 • பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் - 05.09.2016 முதல் இன்று வரை.

கிராம உத்தியோகத்தர் நிர்வாகம்

  GNADMIN பெயர்  திரு.யோன்பிள்ளை பத்திநாதன்
தகைமை
 •  கிராம அலுவலர் நிர்வாகம்
பணி வரலாறு
 •  பிரதேச செயலகம் - யாழ்ப்பாணம்

News & Events

30
நவ2020
தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால் தறப்பாள் வழங்கல்

தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால் தறப்பாள் வழங்கல்

தற்போது தொடர்ச்சியாகப் பெய்து வரும் மழைகாரணமாக மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

30
நவ2020
தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால் தறப்பாள் வழங்கல்

தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால் தறப்பாள் வழங்கல்

தற்போது தொடர்ச்சியாகப் பெய்து வரும் மழைகாரணமாக மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட...

30
நவ2020
முக்கிய அறிவித்தல்................

முக்கிய அறிவித்தல்................

வட மாகாணத்தில் பலத்த காற்று வீசி வருகின்றது இதனால்...

30
நவ2020
அன்னை பூமலர் அறக்கட்டளை நிலையத்தால் உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கல்

அன்னை பூமலர் அறக்கட்டளை நிலையத்தால் உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கல்

J/88 புதிய சோனகதெரு கிராம அலுவலர் பிரிவில் அன்னை...

30
நவ2020
முதியோர் தினத்னை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கட்டுரைப் போட்டி

முதியோர் தினத்னை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கட்டுரைப் போட்டி

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான சர்வதேச முதியோர் தினத்னை முன்னிட்டு...

30
நவ2020
முதியோர்,மாற்றாற்றலுடையோருக்கு உலர் உணவுப் பொதிகள் வழங்கல்

முதியோர்,மாற்றாற்றலுடையோருக்கு உலர் உணவுப் பொதிகள் வழங்கல்

முதியோர் மற்றும் மாற்றாற்றலுடையோர் தினத்தை முன்னிட்டு எமது யாழ்ப்பாண...

30
நவ2020
விதை நாற்றுக்கள் வழங்கும் நிகழ்வு

விதை நாற்றுக்கள் வழங்கும் நிகழ்வு

எமது யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட கிராம அலுவலர்...

30
நவ2020
வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளிற்கான வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளிற்கான மரக்கன்றுகள்

வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளிற்கான வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளிற்கான மரக்கன்றுகள்

எமது யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட கிராம அலுவலர்...

09
நவ2020
 விழிப்புணர்வு நிகழ்வு (Lions Clubs of Jaffna Golden Star)

விழிப்புணர்வு நிகழ்வு (Lions Clubs of Jaffna Golden Star)

J/61 நெடுங்குளம் கிராம அலுவலர் பிரிவில் Lions Clubs...

09
நவ2020
விசேட பிரார்தனைகள் நிகழ்வுகள்

விசேட பிரார்தனைகள் நிகழ்வுகள்

முழு நாட்டையும்,நாட்டு மக்களையும் கொவிட் 19 தொற்றிலிருந்து பாதுகாத்து...

09
நவ2020
வாழ்வாதார உதவிகள் வழங்கல்

வாழ்வாதார உதவிகள் வழங்கல்

J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் மீனாட்சி மாதர்...

03
நவ2020
மரக்கன்றுகள் நாட்டல்

மரக்கன்றுகள் நாட்டல்

வனவள இராஜாங்க அபிவிருத்தி அமைச்சின் 24.09.2020 சுற்றுநிரூபத்திற்கமைய வளர்ந்து...

Scroll To Top