பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள்

 தொ.இல   

பெயர்

 புகைப்படம் பதவி   கிராமஅலுவலர்பிரிவு              அலுவலகமுகவரி   தொலைபேசிஇல 
 01 திரு.இரட்ணசிங்கம் ரணீசன்.

 raneesan

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)  J/61- நெடுங்குளம் பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் 3ஆம் குறுக்குத்தெரு வசந்தபுரம்,யாழ்ப்பாணம்.  0777067478
 02

செல்வி.தேவதாசன் சுனித்தா .

sunitha

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/62-கொழும்புத்துறை கிழக்கு இல.30,3ஆம் குறுக்குத்தெரு,யாழ்ப்பாணம்.  0775079056
 03 திருமதி.காயத்திரி செந்தில்நாதன்.

 kajathiri

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)

J/63-கொழும்புத்துறைமேற்கு   

இல.07,வில்வந்தாழ்வு,கொழும்புத்துறை,யாழ்ப்பாணம்.

 0776405501
 04 திருமதி.சிறீப்பிரியா கிறிஸ்டி நிறஞ்சன்.

 sripiriya

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)

 J/64-பாசையூர் கிழக்கு  கடற்கரை வீதி,பாசையூர்,யாழ்ப்பாணம்.  0778050927
 05 செல்வி.சுதர்சனா விக்னேஸ்வரன்.

 sutharsana

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)  J/65-பாசையூர் மேற்கு  கடற்கரை வீதி,பாசையூர் மேற்கு,யாழ்ப்பாணம்.  0776590389
 06 செல்வி. இரட்ணம் கார்த்திகா.

karthika

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)  J/66-ஈச்சமோட்டை  ஈச்சமோட்டை வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0779585866
 07 திருமதி.உமாகாந்தன் ஜெயகிரிஜா.

 jeyakirija

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/67- திருநகர்  புதிய உயர் தொழிநுட்பக கல்லூரி,கடற்கரை வீதி,திருநகர்,யாழ்ப்பாணம்.  0771513711
08 திருமதி.கஜரூபன் ரஜீவனா

med rajeevana 1

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/68-றெக்கிளமேசன் கிழக்கு பெஸ்கி  சனசமூக நிலையம் புதிய வீட்டுத் திட்டம்,குருநகர்,யாழ்ப்பாணம். 0770796424
09 திருமதி.விமல்ராஜ் ராகினி

 rahini

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/69-றெக்கிளமேசன்  மேற்கு ஐஸ் பிளான்ற் வீதி ,குருநகர்,யாழ்ப்பாணம். 0775823803
10 திருமதி.சுயந்தா சதீசன்

sujantha

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/70-குருநகர் கிழக்கு  இல.151,பங்சால் வீதி ,யாழ்ப்பாணம்.  0777463384
11 திருமதி.தவரூபி வாகீசன்

 thavarubi

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/71-குருநகர் மேற்கு  இல.07,ஓடக்கரை  வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0778405832
12 திருமதி.சாமினி சந்திரகுமார்

shamini

அபிவிருத்தி

உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)

J/72-சின்னக்கடை  இல.90,பங்சால் வீதி,சின்னக்கடை,யாழ்ப்பாணம்.  0777513059
13 செல்வி.செபஸ்ரியாம்பிள்ளை மேவி்ஸ்யெனிசியா

 jenciya

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/73-யாழ் நகர் மேற்கு  இல.32 ,ஷப்பல் வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0779252245
14 திருமதி.றஞ்சினி ஆனந்தராஜா

 ranchini

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/74-யாழ் நகர் கிழக்கு  இல.833,ஆஸ்பத்திரி வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0779389629
15 திருமதி.கௌரி செல்வகுமார்

 gowri

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/75-சுண்டிக்குளி தெற்கு  இல.06,அச்சக வீதி ,சுண்டிக்குளி தெற்கு,யாழ்ப்பாணம்.  0779687197
16 திருமதி.ஜலஜா யெஜசுதன்

 jalaya

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/76-சுண்டிக்குளி வடக்கு இல.04,பழைய பூங்கா வீதி ,யாழ்ப்பாணம்.  0773611449
17 திருமதி.இந்துமதி வரதராசன்

 inthu

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/77-மருதடி  இல.30/2 மருதடி வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0775720864
18  திருமதி.வைகுந்தன் வனிதா

 vanitha

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/78-அத்தியடி  இல.105/10,இராசாவின் தோட்டம் வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0711547767
19 திருமதி.லஜிதா தனுசன்

 lajitha

அபிவிருத்தி

உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)

J/79-சிறாம்பியடி  இல.சிறாம்பியடி,ஒழுங்கை,யாழ்ப்பாணம்.  0779220027
20 திருமதி.சுதர்சினி மதிரூபன்

 sutharsini

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/80-பெரியகடை  விக்கினேஸ்வரி மண்டபம் கன்னாதிட்டி,யாழ்ப்பாணம்.  0774617078
21 திரு.பாக்கியநாதர் டொன்பொஸ்கோ

 bosco

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/81-கோட்டை பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம்,அம்மன் வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0774445492
22 செல்வி.கந்தையா சிவாஜினி

 sivajini

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/82-வண்ணார்பண்ணை இல.412,மானிப்பாய் வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  07766221158
23 திருமதி. கெங்காதரன் தர்சினி

 tharsiny

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/83-கொட்டடி இல.33 சீனிவாசகம் வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0777149139
24 செல்வி. யாழினி தர்மராசா

 yalini

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/84-நாவாந்துறை தெற்கு கடற்கரை வீதி,நாவாந்துறை தெற்கு,யாழ்ப்பாணம்.  0779672441
25 திரு.இராசரத்தினம் ஜெகன்

 jegan

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/85-நாவாந்துறை வடக்கு  கடற்கரை வீதி,நாவாந்துறை வடக்கு,யாழ்ப்பாணம்.  0764012977
26

திரு.பரமசிவம் தவராசா

 Thavarasa

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)

J/86-சோனகதெரு தெற்கு

இல.04.ஹம்மால் ஒழுங்கை சோனகதெரு,யாழ்ப்பாணம்.

 0773437418
27

திரு.மரியநாயகம் யோன்சக்க்ஷன்

 john sexon

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/87-சோனகதெரு வடக்கு இல.04 ,ஆம் குறுக்குத்தெருஅராலி வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0765394356
28

திருமதி. மகாலிங்கம் சுபைதா

 subaitha

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/88- புதிய சோனகதெரு  அறிவொளி சனசமூக நிலையம் ஆறுகால் மடம்,யாழ்ப்பாணம்.  0774735195

News & Events

30
நவ2020
தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால்  தறப்பாள் வழங்கல்

தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால் தறப்பாள் வழங்கல்

தற்போது தொடர்ச்சியாகப் பெய்து வரும் மழைகாரணமாக மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

30
நவ2020
தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால்  தறப்பாள் வழங்கல்

தேசிய அனர்த்த நிவாரண சேவைகள் நிலையத்தினால் தறப்பாள் வழங்கல்

தற்போது தொடர்ச்சியாகப் பெய்து வரும் மழைகாரணமாக மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட...

30
நவ2020
முக்கிய அறிவித்தல்................

முக்கிய அறிவித்தல்................

வட மாகாணத்தில் பலத்த காற்று வீசி வருகின்றது இதனால்...

30
நவ2020
அன்னை பூமலர் அறக்கட்டளை நிலையத்தால் உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கல்

அன்னை பூமலர் அறக்கட்டளை நிலையத்தால் உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கல்

J/88 புதிய சோனகதெரு கிராம அலுவலர் பிரிவில் அன்னை...

30
நவ2020
முதியோர் தினத்னை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கட்டுரைப் போட்டி

முதியோர் தினத்னை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கட்டுரைப் போட்டி

2020 ஆம் ஆண்டிற்கான சர்வதேச முதியோர் தினத்னை முன்னிட்டு...

30
நவ2020
முதியோர்,மாற்றாற்றலுடையோருக்கு உலர் உணவுப் பொதிகள் வழங்கல்

முதியோர்,மாற்றாற்றலுடையோருக்கு உலர் உணவுப் பொதிகள் வழங்கல்

முதியோர் மற்றும் மாற்றாற்றலுடையோர் தினத்தை முன்னிட்டு எமது யாழ்ப்பாண...

30
நவ2020
விதை நாற்றுக்கள் வழங்கும் நிகழ்வு

விதை நாற்றுக்கள் வழங்கும் நிகழ்வு

எமது யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட கிராம அலுவலர்...

30
நவ2020
வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளிற்கான வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளிற்கான மரக்கன்றுகள்

வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளிற்கான வீட்டுத்தோட்ட பயனாளிகளிற்கான மரக்கன்றுகள்

எமது யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட கிராம அலுவலர்...

09
நவ2020
 விழிப்புணர்வு நிகழ்வு (Lions Clubs of Jaffna Golden Star)

விழிப்புணர்வு நிகழ்வு (Lions Clubs of Jaffna Golden Star)

J/61 நெடுங்குளம் கிராம அலுவலர் பிரிவில் Lions Clubs...

09
நவ2020
விசேட பிரார்தனைகள் நிகழ்வுகள்

விசேட பிரார்தனைகள் நிகழ்வுகள்

முழு நாட்டையும்,நாட்டு மக்களையும் கொவிட் 19 தொற்றிலிருந்து பாதுகாத்து...

09
நவ2020
வாழ்வாதார  உதவிகள் வழங்கல்

வாழ்வாதார உதவிகள் வழங்கல்

J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் மீனாட்சி மாதர்...

03
நவ2020
மரக்கன்றுகள் நாட்டல்

மரக்கன்றுகள் நாட்டல்

வனவள இராஜாங்க அபிவிருத்தி அமைச்சின் 24.09.2020 சுற்றுநிரூபத்திற்கமைய வளர்ந்து...

Scroll To Top