பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள்

 தொ.இல   

பெயர்

 புகைப்படம் பதவி   கிராமஅலுவலர்பிரிவு              அலுவலகமுகவரி   தொலைபேசிஇல 
 01 திரு.இரட்ணசிங்கம் ரணீசன்.

 raneesan

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)  J/61- நெடுங்குளம் பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் 3ஆம் குறுக்குத்தெரு வசந்தபுரம்,யாழ்ப்பாணம்.  0777067478
 02  

செல்வி.தேவதாசன் சுனித்தா .

sunitha

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/62-கொழும்புத்துறை கிழக்கு இல.30,3ஆம் குறுக்குத்தெரு,யாழ்ப்பாணம்.  0775079056
 03 திருமதி.காயத்திரி செந்தில்நாதன்.

 kajathiri

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)

J/63-கொழும்புத்துறைமேற்கு   

இல.07,வில்வந்தாழ்வு,கொழும்புத்துறை,யாழ்ப்பாணம்.

 0776405501
 04 திருமதி.சிறீப்பிரியா கிறிஸ்டி நிறஞ்சன்.

 sripiriya

 

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)

 J/64-பாசையூர் கிழக்கு  கடற்கரை வீதி,பாசையூர்,யாழ்ப்பாணம்.  0778050927
 05 செல்வி.சுதர்சனா விக்னேஸ்வரன்.

 sutharsana

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)  J/65-பாசையூர் மேற்கு  கடற்கரை வீதி,பாசையூர் மேற்கு,யாழ்ப்பாணம்.  0776590389
 06 செல்வி. இரட்ணம் கார்த்திகா.

karthika

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)  J/66-ஈச்சமோட்டை  ஈச்சமோட்டை வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0779585866
 07 திருமதி.உமாகாந்தன் ஜெயகிரிஜா.

 jeyakirija

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/67- திருநகர்  புதிய உயர் தொழிநுட்பக கல்லூரி,கடற்கரை வீதி,திருநகர்,யாழ்ப்பாணம்.  0771513711
08 திருமதி.கஜரூபன் ரஜீவனா

med rajeevana 1

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/68-றெக்கிளமேசன் கிழக்கு பெஸ்கி  சனசமூக நிலையம் புதிய வீட்டுத் திட்டம்,குருநகர்,யாழ்ப்பாணம். 0770796424
09 திருமதி.விமல்ராஜ் ராகினி

 rahini

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/69-றெக்கிளமேசன்  மேற்கு ஐஸ் பிளான்ற் வீதி ,குருநகர்,யாழ்ப்பாணம். 0775823803
10 திருமதி.சுயந்தா சதீசன்

sujantha

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/70-குருநகர் கிழக்கு  இல.151,பங்சால் வீதி ,யாழ்ப்பாணம்.  0777463384
11 திருமதி.தவரூபி வாகீசன்

 thavarubi

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/71-குருநகர் மேற்கு  இல.07,ஓடக்கரை  வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0778405832
12 திருமதி.சாமினி சந்திரகுமார்

shamini

அபிவிருத்தி

உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)

J/72-சின்னக்கடை  இல.90,பங்சால் வீதி,சின்னக்கடை,யாழ்ப்பாணம்.  0777513059
13 செல்வி.செபஸ்ரியாம்பிள்ளை மேவி்ஸ்யெனிசியா

 jenciya

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/73-யாழ் நகர் மேற்கு  இல.32 ,ஷப்பல் வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0779252245
14 திருமதி.றஞ்சினி ஆனந்தராஜா

 ranchini

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/74-யாழ் நகர் கிழக்கு  இல.833,ஆஸ்பத்திரி வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0779389629
15 திருமதி.கௌரி செல்வகுமார்

 gowri

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/75-சுண்டிக்குளி தெற்கு  இல.06,அச்சக வீதி ,சுண்டிக்குளி தெற்கு,யாழ்ப்பாணம்.  0779687197
16 திருமதி.ஜலஜா யெஜசுதன்

 jalaya

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/76-சுண்டிக்குளி வடக்கு இல.04,பழைய பூங்கா வீதி ,யாழ்ப்பாணம்.  0773611449
17 திருமதி.இந்துமதி வரதராசன்

 inthu

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/77-மருதடி  இல.30/2 மருதடி வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0775720864
18  திருமதி.வைகுந்தன் வனிதா

 vanitha

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/78-அத்தியடி  இல.105/10,இராசாவின் தோட்டம் வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0711547767
19 திருமதி.லஜிதா தனுசன்

 lajitha

அபிவிருத்தி

உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)

J/79-சிறாம்பியடி  இல.சிறாம்பியடி,ஒழுங்கை,யாழ்ப்பாணம்.  0779220027
20 திருமதி.சுதர்சினி மதிரூபன்

 sutharsini

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/80-பெரியகடை  விக்கினேஸ்வரி மண்டபம் கன்னாதிட்டி,யாழ்ப்பாணம்.  0774617078
21 திரு.பாக்கியநாதர் டொன்பொஸ்கோ

 bosco

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/81-கோட்டை பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம்,அம்மன் வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0774445492
22 செல்வி.கந்தையா சிவாஜினி

 sivajini

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/82-வண்ணார்பண்ணை இல.412,மானிப்பாய் வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  07766221158
23 திருமதி. கெங்காதரன் தர்சினி

 tharsiny

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/83-கொட்டடி இல.33 சீனிவாசகம் வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0777149139
24 செல்வி. யாழினி தர்மராசா

 yalini

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/84-நாவாந்துறை தெற்கு கடற்கரை வீதி,நாவாந்துறை தெற்கு,யாழ்ப்பாணம்.  0779672441
25 திரு.இராசரத்தினம் ஜெகன்

 jegan

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/85-நாவாந்துறை வடக்கு  கடற்கரை வீதி,நாவாந்துறை வடக்கு,யாழ்ப்பாணம்.  0764012977
26

திரு.பரமசிவம் தவராசா

 Thavarasa

 

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)

J/86-சோனகதெரு தெற்கு

இல.04.ஹம்மால் ஒழுங்கை சோனகதெரு,யாழ்ப்பாணம்.

 0773437418
27

திரு.மரியநாயகம் யோன்சக்க்ஷன்

 john sexon

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/87-சோனகதெரு வடக்கு இல.04 ,ஆம் குறுக்குத்தெருஅராலி வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0765394356
28

திருமதி. மகாலிங்கம் சுபைதா

 subaitha

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/88- புதிய சோனகதெரு  அறிவொளி சனசமூக நிலையம் ஆறுகால் மடம்,யாழ்ப்பாணம்.  0774735195

News & Events

23
செப்2020
கடற்கரையோரதூய்மைபடுத்தல் தின சுத்தப்படுத்தும் பணி

கடற்கரையோரதூய்மைபடுத்தல் தின சுத்தப்படுத்தும் பணி

சர்வதேச கடற்கரையோர தூய்மைபடுத்தல் தினத்தையொட்டி நமது யாழ்ப்பாணபிரதேச செயலகர்...

21
செப்2020
 மூலிகைத் தோட்டத்தில்   மூலிகைகள்  நடுதல்

மூலிகைத் தோட்டத்தில் மூலிகைகள் நடுதல்

வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு அமைச்சின் கீழான வேலைத்திட்டத்திற்கமைய அநகாரிக...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

23
செப்2020
கடற்கரையோரதூய்மைபடுத்தல் தின சுத்தப்படுத்தும் பணி

கடற்கரையோரதூய்மைபடுத்தல் தின சுத்தப்படுத்தும் பணி

சர்வதேச கடற்கரையோர தூய்மைபடுத்தல் தினத்தையொட்டி நமது யாழ்ப்பாணபிரதேச செயலகர்...

21
செப்2020
 மூலிகைத் தோட்டத்தில்   மூலிகைகள்  நடுதல்

மூலிகைத் தோட்டத்தில் மூலிகைகள் நடுதல்

வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பு அமைச்சின் கீழான வேலைத்திட்டத்திற்கமைய அநகாரிக...

21
செப்2020
பிரதேச கலைஞர் ஒன்றுகூடலும் ,ஆற்றுகை நிகழ்வும்

பிரதேச கலைஞர் ஒன்றுகூடலும் ,ஆற்றுகை நிகழ்வும்

வட மாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தின் கலாசார அபிவிருத்தி செயற்றிட்டம்...

21
செப்2020
சுய முயற்சி குழுக்களின் சுயதொழில் கண்காட்சி

சுய முயற்சி குழுக்களின் சுயதொழில் கண்காட்சி

யாழ்ப்பாணம் கரிதாஸ் கியூடெக் நிறுவனத்தின் அனுசரனையுடன் கொழும்புத்துறை ஒன்றிணைந்த...

18
செப்2020
மாணவர்களிற்கான தொழில் வழிகாட்டல் கருத்தமர்வு

மாணவர்களிற்கான தொழில் வழிகாட்டல் கருத்தமர்வு

எமது பிரதேச செயலகர் பிரிவிற்குட்பட்ட புனித பரியோவான் கல்லூரியில்...

18
செப்2020
உற்பத்தித்திறன் தொடரபான கருத்தமர்வு

உற்பத்தித்திறன் தொடரபான கருத்தமர்வு

எமது பிரதேச செயலகர் பிரிவிற்குட்பட்ட தொழிற்திணைக்களத்தில் கடமையாற்றும் அலுவலர்களிற்கான...

18
செப்2020
கியூடெக் கரிதாஸ் நிறுவனத்தின் சர்வமத சகவாழ்வு அரங்க நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கலந்துரையாடல்

கியூடெக் கரிதாஸ் நிறுவனத்தின் சர்வமத சகவாழ்வு அரங்க நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கலந்துரையாடல்

கியூடெக் கரிதாஸ் நிறுவனத்தின் சர்வமத சகவாழ்வு அரங்க நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்...

18
செப்2020
காணி ஆணையாளர் நாயகத்தின் ஆவணங்கள் வழங்கும் நடவடிக்கை

காணி ஆணையாளர் நாயகத்தின் ஆவணங்கள் வழங்கும் நடவடிக்கை

காணி ஆணையாளர் நாயகத்தின் 2020 16 ஆம் இலக்க...

18
செப்2020
இந்தியாவிலிருந்து மீளக்குடியமர்ந்த குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவி

இந்தியாவிலிருந்து மீளக்குடியமர்ந்த குடும்பத்திற்கு வாழ்வாதார உதவி

எமது பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட J/83 கொட்டடி கிராம...

18
செப்2020
வரலாற்று பதிவினை பதிவு செய்தது யாழ் பிரதேச செயலக கூடைபந்தாட்ட ஆண்கள் அணி!

வரலாற்று பதிவினை பதிவு செய்தது யாழ் பிரதேச செயலக கூடைபந்தாட்ட ஆண்கள் அணி!

யாழ்ப்பாண மாவட்ட மட்டத்திலான ஆண்களுக்கான கூடைபந்தாட்ட இறுதிப் போட்டிகள்...

Scroll To Top