பொருளாதார அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள்

 தொ.இல   

பெயர்

 புகைப்படம் பதவி   கிராமஅலுவலர்பிரிவு              அலுவலகமுகவரி   தொலைபேசிஇல 
 01 திரு.இரட்ணசிங்கம் ரணீசன்.

 raneesan

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)  J/61- நெடுங்குளம் பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம் 3ஆம் குறுக்குத்தெரு வசந்தபுரம்,யாழ்ப்பாணம்.  0777067478
 02

செல்வி.தேவதாசன் சுனித்தா .

sunitha

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/62-கொழும்புத்துறை கிழக்கு இல.30,3ஆம் குறுக்குத்தெரு,யாழ்ப்பாணம்.  0775079056
 03 திருமதி.காயத்திரி செந்தில்நாதன்.

 kajathiri

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)

J/63-கொழும்புத்துறைமேற்கு   

இல.07,வில்வந்தாழ்வு,கொழும்புத்துறை,யாழ்ப்பாணம்.

 0776405501
 04 திருமதி.சிறீப்பிரியா கிறிஸ்டி நிறஞ்சன்.

 sripiriya

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)

 J/64-பாசையூர் கிழக்கு  கடற்கரை வீதி,பாசையூர்,யாழ்ப்பாணம்.  0778050927
 05 செல்வி.சுதர்சனா விக்னேஸ்வரன்.

 sutharsana

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)  J/65-பாசையூர் மேற்கு  கடற்கரை வீதி,பாசையூர் மேற்கு,யாழ்ப்பாணம்.  0776590389
 06 செல்வி. இரட்ணம் கார்த்திகா.

karthika

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)  J/66-ஈச்சமோட்டை  ஈச்சமோட்டை வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0779585866
 07 திருமதி.உமாகாந்தன் ஜெயகிரிஜா.

 jeyakirija

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/67- திருநகர்  புதிய உயர் தொழிநுட்பக கல்லூரி,கடற்கரை வீதி,திருநகர்,யாழ்ப்பாணம்.  0771513711
08 திருமதி.கஜரூபன் ரஜீவனா

med rajeevana 1

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/68-றெக்கிளமேசன் கிழக்கு பெஸ்கி  சனசமூக நிலையம் புதிய வீட்டுத் திட்டம்,குருநகர்,யாழ்ப்பாணம். 0770796424
09 திருமதி.சுயந்தா                      சதீசன்(பதில் கடமை)

 sujantha

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/69-றெக்கிளமேசன்  மேற்கு ஐஸ் பிளான்ற் வீதி ,குருநகர்,யாழ்ப்பாணம்.  0777463384
10 திருமதி.சுயந்தா சதீசன்

sujantha

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/70-குருநகர் கிழக்கு  இல.151,பங்சால் வீதி ,யாழ்ப்பாணம்.  0777463384
11 திருமதி.தவரூபி வாகீசன்

 thavarubi

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/71-குருநகர் மேற்கு  இல.07,ஓடக்கரை  வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0778405832
12 திருமதி.சாமினி சந்திரகுமார்

shamini

அபிவிருத்தி

உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)

J/72-சின்னக்கடை  இல.90,பங்சால் வீதி,சின்னக்கடை,யாழ்ப்பாணம்.  0777513059
13 செல்வி.செபஸ்ரியாம்பிள்ளை மேவி்ஸ்யெனிசியா

 jenciya

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/73-யாழ் நகர் மேற்கு  இல.32 ,ஷப்பல் வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0779252245
14 திருமதி.றஞ்சினி ஆனந்தராஜா

 ranchini

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/74-யாழ் நகர் கிழக்கு  இல.833,ஆஸ்பத்திரி வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0779389629
15 திருமதி.கௌரி செல்வகுமார்

 gowri

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/75-சுண்டிக்குளி தெற்கு  இல.06,அச்சக வீதி ,சுண்டிக்குளி தெற்கு,யாழ்ப்பாணம்.  0779687197
16 திருமதி.ஜலஜா யெஜசுதன்

 jalaya

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/76-சுண்டிக்குளி வடக்கு இல.04,பழைய பூங்கா வீதி ,யாழ்ப்பாணம்.  0773611449
17 திருமதி.இந்துமதி வரதராசன்

 inthu

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/77-மருதடி  இல.30/2 மருதடி வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0775720864
18  திருமதி.வைகுந்தன் வனிதா

 vanitha

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/78-அத்தியடி  இல.105/10,இராசாவின் தோட்டம் வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0711547767
19 திருமதி.லஜிதா தனுசன்

 lajitha

அபிவிருத்தி

உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)

J/79-சிறாம்பியடி  இல.சிறாம்பியடி,ஒழுங்கை,யாழ்ப்பாணம்.  0779220027
20 திருமதி.சுதர்சினி மதிரூபன்

 sutharsini

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/80-பெரியகடை  விக்கினேஸ்வரி மண்டபம் கன்னாதிட்டி,யாழ்ப்பாணம்.  0774617078
21 திரு.பாக்கியநாதர் டொன்பொஸ்கோ

 bosco

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/81-கோட்டை பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம்,அம்மன் வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0774445492
22 செல்வி.கந்தையா சிவாஜினி

 sivajini

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/82-வண்ணார்பண்ணை இல.412,மானிப்பாய் வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  07766221158
23 திருமதி. கெங்காதரன் தர்சினி

 tharsiny

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/83-கொட்டடி இல.33 சீனிவாசகம் வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0777149139
24 செல்வி. யாழினி தர்மராசா

 yalini

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/84-நாவாந்துறை தெற்கு கடற்கரை வீதி,நாவாந்துறை தெற்கு,யாழ்ப்பாணம்.  0779672441
25 திரு.இராசரத்தினம் ஜெகன்

 jegan

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/85-நாவாந்துறை வடக்கு  கடற்கரை வீதி,நாவாந்துறை வடக்கு,யாழ்ப்பாணம்.  0764012977
26

திரு.பரமசிவம் தவராசா

 Thavarasa

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி)

J/86-சோனகதெரு தெற்கு

இல.04.ஹம்மால் ஒழுங்கை சோனகதெரு,யாழ்ப்பாணம்.

 0773437418
27

திரு.மரியநாயகம் யோன்சக்க்ஷன்

 john sexon

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/87-சோனகதெரு வடக்கு இல.04 ,ஆம் குறுக்குத்தெருஅராலி வீதி,யாழ்ப்பாணம்.  0765394356
28

திருமதி. மகாலிங்கம் சுபைதா

 subaitha

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்(அபிவிருத்தி) J/88- புதிய சோனகதெரு  அறிவொளி சனசமூக நிலையம் ஆறுகால் மடம்,யாழ்ப்பாணம்.  0774735195

Scroll To Top