வைத்தியசாலை

இல. வைத்தியசாலையின் பெயர் விலாசம் தொடர்பு இலக்கம்
1 யாழ் போதனா வைத்தியசாலை ஆஸ்பத்திரி வீதி, யாழ்ப்பாணம். 021 222 2261
2 குருநகர் யுபிலி பிரசவ விடுதி மவுண்கார்மல் வீதி, யாழ்ப்பாணம்  
3 குருநகர் பிரதேச வைத்தியசாலை கடற்கரை வீதி, யாழ்ப்பாணம்.  
4 பிலிப் ஞாபகார்த்த வைத்தியசாலை பிரதான வீதி, யாழ்ப்பாணம்  
5 திருச்சிலுவை சுகநல நிலையம் கடற்கரை வீதி, கொய்யாத்தோட்டம், யாழ்ப்பாணம். 021 222 2512
Scroll To Top