දැක්ම

ප්‍රාදේශීය  සංවර්ධනය හා  සෞන්දර්යාත්මක වටිනාකමක් ගොඩනගමින් මවුන්ගේ විනය ගරැත්වය, සමානත්මක සහ නීති ගරුක බව වැඩි  දියුණු කිරීම.

මෙහෙවෙර

ප්‍රාදේශීය සමජයෝ වඩිනාකම් සහ  සමාජීය   ආර්ථිකමය හා සස්තරිය සවර්ධනය ආරක්ෂා කිරීම මගින් නවීන තාක්ෂනය ස්තාපනය කරමින් පිරදේශය  හා ගාමීය   මට්ටවින්  පරිපාලනාත්මක පද්දා  පාද්දාදය සමග සංස්ථාපිත කරගත් කාර්යක්ෂම හා ලතායී මහ ජන පරිපාලනත්මක සේවා සපයම හරහා හඳුනාගත් මහජන අවශ්‍යතා සැපයීම හා සහතික කිරීම.

යාපනය ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉතිහාසය

යාපනය යන නමින් හඳුන්වන්නේ  එක් දිස්ත්‍රික්කයක් වුවද දැනට එය සම්පූර්ණ වශයෙන්  අර්ධද්වීපයක් යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන නමුත් යාපනය යන්න එක් නගරයක් හඳුන්වන නමක් වේ. යාපනය බොහෝ වැලිපර සහිත ප්‍රදේශයක් ලෙස පිහිටා ඇත. යාපනය නගරය කලින් මනට්ට්‍රිට්ටි, මනට්ට්‍රිට්ඩල් හා මනට්ට්‍රි යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත. පුරාණ කාලයේ සෝලා රටේ සිට වීරරාගවන් නමැති සංගීතඥයෙකු පැමිණ යාල් වායනා කර කවි කියා ඇති බැවින් සතුටට පත්වූ ජෙයවීරරාජසිංගන්  රජතුමා එම සංගීතඥයා හට මෙම මනට්ට්‍රිට්ටි ප්‍රදේශය ත්‍යාගයක් ලෙස ලබාදී ඇත. මෙම ත්‍යාගය ලද වීරරාගවන් නමැති සංගීතඥයා සහ තම ඥාතීන් වන පානර්වරුන් සමග මෙම ප්‍රදේශයේ පදිංචිවී ඇත. යාල් වායනා කර ත්‍යාගය ලද බැවිනුන් පානර්වරුන්මෙහි පදිංචි වී සිටි බැවිනුත් මෙම මනට්ට්‍රිට්ටි යන ප්‍රදේශය යාල්පානම් යන නමින් හඳුන්වා ඇත.

මෙම තත්වය යටතේ තිබුන යාපනය ප්‍රදේශය එම කාලයේ එක් වාණිජ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස පැවති බව අනාවරණය වී ඇත. මෙයට හේතුවී ඇත්තේ කොලුම්බුතුරෙයි  හි පිහිටා තිබුන ව්‍යාපාරික වරායක් වන කොලුම්බුතුරෙයි වරාය  වේ. ගුරුනගර් ප්‍රදේශයේ කලින් පිහිටා තිබුන අලුපාන්දී යනුවෙන් හඳුන්වන ලද වරායද පිහිටා තිබුනි. දැනට කොටුව ලෙස පෙනෙන ප්‍රදේශය කලින් පෘතුගීසීන්, අරාබි හා චීන වෙළදුන් විසින් තම වෙළඳ ද්‍රව්‍ය හුවමාරු කර ගත්  ප්‍රදේශයක් ලෙස පැවති බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වේ. එබැවින් යාපනය නගරය ලංකාවේ ජනාදරයට ලක්වූ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රදේශයක් වී ඇත.

එසේම යාපනය ප්‍රදේශය මැද කාලයේදී විදේශීකයන් විසින් පාලනය කර ඇති අතර එම කාලයේදී එක් පරිපාලන ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක වී ඇත.එසේ ක්‍රියාත්මක වී තිබුන පළාත් පරිපාලන ක්‍රියාදාමය යටතේ පරිපාලන දිස්‌ත්‍රික්ක පහෙන් එක් දිස්ත්‍රික්කයක් ලෙස යාපනය හඳුන්වා ඇත. 1798 වර්ෂයේ ආදායම් කොට්ඨාශ (Agent of Revenue) යනුවෙන්  ක්‍රියාත්මක වී ඇත්තේ මෙම පරිපාලනය වේ. 1833 වර්ෂයේදී මෙය පළාත් දිසාපති යනුවෙන් මාරු කර උතුරු පළාතේ සියළුම පරිපාලන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය  කරන  එක් ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස යාපනය පත්වී ඇත.

1956 වර්ෂයේදී යාපනය ප්‍රදේශය ආදායම් නිළධාරි (Divisional Revenue Collector) කොට්ඨාශයක් ලෙස ස්ථාපිත වී  ඇති අතර ග්‍රාමීය මට්ටමේ පරිපාලනයක් පවත්වා ඇත. 1963 වර්ෂයේ ග්‍රාම සේවා නිළධාරි  යන නමින් ක්‍රියාත්මක වී ඇත. 1972 වර්ෂයේ ආදායම් නිළධාරි  යන නම වෙනුවට ප්‍රාදේශීය උප දිසාපති ( Assistant Government Agent)  ක්‍රමය ක්‍රියාත්මකවී ඇත.

1972 වර්ෂය  දක්වා යාපනය හා නල්ලූර් යන ප්‍රදේශ දෙක යාපනය ප්‍රදේශයේ පරිපාලනයට යටත්වී තිබුන බව පෙනේ. පසුව 1972 වර්ෂයේදී යාපනය හා නල්ලූර් යන ප්‍රදේශ උප දිසාපති කොට්ඨාශ දෙකකට බෙදා යාපනය ප්‍රදේශය සඳහා ගරු කේ. මානික්කවාසහර් මහතා පළමුවන උප දිසාපති ලෙස පත් කර උප දිසාපති කාර්යාලයක්ද ස්ථාපිත කර ඇත. මෙම කාලයේදී ග්‍රාම නිළධාරි වසම් හතරක් සහිත එක් උප දිසාපති කොට්ඨාශයක් ලෙස යාපනය ක්‍රියාත්මක වී ඇත. 1990 වර්ෂයෙන් පසුව ග්‍රාම නිළධාරි වසම්වල පරිපාලනයේ වෙනසක් ඇති කර 1993.01.01 දින මෙම ප්‍රදේශයේ පරිපාලනය, නීත්‍යානුකූල ජනතා පදිංචිය, ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන යනාදිය ගැන සලකා ග්‍රාම සේවා වසම් 28 ක්  ලෙස මාරු කර එය දැනටත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

1987 වර්ෂයේ පළාත් සභා  පනත මගින් උප දිසාපතිවරුන්ගේ රාජකාරී කටයුතු පළාත් සභා පරිපාලනයට අන්තර්ග්‍රහණය කර පසුව 1992 හි 58 පනත් බලතල යටතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස තත්වය උසස් කර අදාල දිස්ත්‍රික්කවලට අයත් කච්චේරි මගින් බොහෝ බලතල ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත පවරා මේ දක්වා මෙම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය ඉතා සතුටුදායක ලෙස ක්‍රියාත්මකවී ප්‍රශංසාවට ලක්ව සාර්ථක සේවාවන් ඉටුකරමින් ප්‍රදේශයේ සාර්ථක සංවර්ධනයක්ද ලබා ඇත.

ප්‍රාදේශීය ලේකම් නාම ලේඛනය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්  සිට දක්වා 
කේ.කුනරාසා  01.01.1992 16.03.1997
ටි.වෛතිලිංගම්  17.03.1997 31.12.1997
පි.සෙන්තිල්නන්තන්  01.01.1998 19.06.2005
එම. පැට්‍රික් ධි රන්ජන්  20.06.2005 13.09.2006
ම. ජෙගු 24.01.2007 04.06.2009
සුගුනරති තෙයිවෙන්තිරම් 05.06.2009 31.03.2016

 

News & Events

24
මැයි2019
முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

மத்திய அரசின் முதியோரகளுக்கான தேசிய செயலகத்தினதும் , பிராந்திய...

24
මැයි2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

 யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான...

News & Events

24
මැයි2019
முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

மத்திய அரசின் முதியோரகளுக்கான தேசிய செயலகத்தினதும் , பிராந்திய...

24
මැයි2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

 யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான...

22
මැයි2019
யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற குடியரசு தின நிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற குடியரசு தின நிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் இன்று காலை 8..30 மணிக்கு ...

21
මැයි2019
கணனி உபயோகம் மூலம் பிறப்பு விவாகம் இறப்புச் சான்றிதழ்களை வழங்கும் புதிய சேவை  இன்று ஆரம்பம்

கணனி உபயோகம் மூலம் பிறப்பு விவாகம் இறப்புச் சான்றிதழ்களை வழங்கும் புதிய சேவை இன்று ஆரம்பம்

பதிவாளர் நாயகத்தின் பிரதான அலுவலகத்தில் இதுவரை காலமும் நிலைப்படுத்தப்பட்டிருந்த பிறப்பு,...

21
මැයි2019
யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின் புதிய சேவை 21.05.2019 முதல் ஆரம்பம்  .

யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின் புதிய சேவை 21.05.2019 முதல் ஆரம்பம்  .

யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின்  கீழ்  கணனி உபயோகம் ...

20
මැයි2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட வெசாக் பண்டிகை நிகழ்வு 

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட வெசாக் பண்டிகை நிகழ்வு 

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகம் இளைஞர் விவகார அமைச்சு மற்றும் கலாசார...

18
මැයි2019
தனியார் காணியில் அத்துமீறிக் குடியிருக்கும் மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக காணி அளவிடல் J/67திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவு

தனியார் காணியில் அத்துமீறிக் குடியிருக்கும் மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக காணி அளவிடல் J/67திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவு

J/67 திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவிற்குட்பட்ட  திரு.இராஜசிங்கம் என்பவருக்குச் சொந்தமான தனியார்...

07
මැයි2019
அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு

அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு...

07
මැයි2019
சுற்றாடலைத் தூய்மையாக்கும் பணி-J/66 சுண்டுக்குளிப் பிரதேசம்

சுற்றாடலைத் தூய்மையாக்கும் பணி-J/66 சுண்டுக்குளிப் பிரதேசம்

J/66 ஈச்சமோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவிற்குட்பட்ட சுண்டுக்குளி சனசமூக ...

07
මැයි2019
சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்-J/87 சோனகதெரு வடக்கு

சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்-J/87 சோனகதெரு வடக்கு

J/87 சோனகதெரு வடக்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில்...

05
මැයි2019
சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்J/86

சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்J/86

J/86 சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில்...

05
මැයි2019
பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம்

பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம்

யாழ்ப்பாணம் கொழும்புத்துறை சென்யோசப் வித்தியாலயத்தில் பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம் கடந்த ...

05
මැයි2019
பொது மக்களுக்கான பொலிஸ் பதிவு J/81

பொது மக்களுக்கான பொலிஸ் பதிவு J/81

J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் பொது மக்களுக்கான...

02
මැයි2019

கிராமிய அபிவிருத்தி சம்மந்தமான கலந்துரையாடல்J/81J/83,

வட்டாரம் 25,J/83 கொட்டடி கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவுகளிற்கான...

Scroll To Top