எமது யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட கிராம அலுவலர் பிரிவுகளில் கோவிட் 19 நோய்த்தொற்றுக் காரணமாக தனிமைப்படுத்தப்பட்ட   குடும்பங்களிற்கான உலர் உணவுப் பொருட்கள்  பிரதேச சயலகத்தால்    வழங்கப்பட்டு வருகின்றன.

covid food home

covid food home.1

Covid food. 26

 

Scroll To Top