பிரம்புகள் ,பித்தளை,மட்பாண்டங்கள்,மரப்பொருட்கள் மற்றும் கிராமியக் கைத்தொழில் மேம்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சின் 2021 ஆம் ஆண்டிற்கான "ஒரு கிராம சேவகர் பிரிவுக்கு ஒரு கிராமிய கைத்தொழில் முயற்சியாளரை உருவாக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ்" எமது பிரதேச செயலாளர் பிரிவிற்குட்பட்ட வீடு சார்ந்த கைத்தொழிலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கான நேர்முகத் தேர்வு 20.04.2021 காலை 9.30 மணிக்கு பிரதேச செயலக சிறு மாநாட்டு மண்டபத்தில் உதவிப் பிரதேச செயலாளரின் தலைமையில் இடம்பெற்றது.விதாதா வள நிலையத்துறையினரின் ஒழுங்குபடுத்தலின் கீழ் புதிய கிராமியத் தொழில் முயற்சியாளர்களை இனம் கண்டு அவர்களது தொழில் வாயப்பினை விருத்தி செய்வதற்கு ஏற்ற வகையில் அவர்களது சுய விபரங்களும்,உற்பத்திகளும் இந் நேர்முகத்தேர்வில் கவனம் செலுத்திப் பரிசோதிக்கப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டன.
 
industrees 6
 
industrees 2
 
industrees 3
 
Narasingaperumal Ramanapirakash, Rtr Ruku Kabi and 12 others
 
2 Shares
 
Like
 
 
 
Comment
 
 
Share
 
 
Scroll To Top