J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் நன்கொடையாளர் திரு.சிவனந்தராஐ சுகிர்ராஜ் அவர்களால்   50 முதியவர்களுக்கு 1000/= பெறுமதியான உலர்உணவும் ,மீனாட்சி முன்பள்ளி மாணவர்களுக்கு 500/= பெறுமதியான உலர்உணவு பொதிகளும் வழங்கப்பட்டன.

81gs5

81gs2

 

 

 

 

 

 

Scroll To Top