பிரதேச செயலர்
முழுப்பெயர் திரு. சாம்பசிவம் சுதா்சன்
தொலைபேசி இலக்கம் 212217387
773548347
மின்னஞ்சல் இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
உதவி பிரதேச செயலர்
முழுப்பெயர் திருமதி .சோபிகா றோய் றொபின்சன்
தொலைபேசி இலக்கம் 212217386
779255442
கணக்காளர்
முழுப்பெயர்

திரு.சூடாமணி அகிலன்

தொலைபேசி இலக்கம் 212225425
  772497266
உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்
முழுப்பெயர்
தொலைபேசி இலக்கம் 212227536
நிர்வாக உத்தியோகத்தர்
முழுப்பெயர் திருமதி. கிருஷாந்தி யோகச்சந்திரன்
தொலைபேசி இலக்கம் 212222209
775141250
கிராம உத்தியோகத்தர் நிர்வாகம்
முழுப்பெயர் திரு.யோன்பிள்ளை பத்திநாதன்
தொலைபேசி இலக்கம் 212217840
  778693574
பொது தகவல்கள்

தொலைபேசி இலக்கம்

மின்னஞ்சல்

212217387
212221035 (தொலைநகல்)
இந்த மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
தாபனக்கிளை
தொலைபேசி இலக்கம் 211904001(IP)
நிர்வாகக்கிளை
தொலைபேசி இலக்கம் 212217386
நிதிக்கிளை
தொலைபேசி இலக்கம் 212225425
211904003 (IP)
திட்டமிடல் கிளை
தொலைபேசி இலக்கம் 212227536
211904002 (IP)
மேலதிக மாவட்டப் பதிவாளர் பிரிவு
தொலைபேசி இலக்கம் 213734445
Scroll To Top