வாழ்வின் எழுச்சி வலயங்கள்

இல பதவி முழுப் பெயர் புகைப்படம் பிரிவு, அலுவலக முகவரி தொலைபேசி இலக்கம்
1 பிரதேச வாழ்வின் எழுச்சி முகாமையாளர் திரு. தியாகராஜா சந்திரகாசன் chandra                                       

தலைமைப்பீடம் ,

வாழ்வின் எழுச்சி 

778448379
2 வாழ்வின் எழுச்சி முகாமையாளர் செல்வி.அம்பிகைபாகன் பரமேஸ்வரி paramesh 1 மகாசங்கம், சிவன்பண்ணை வீதி 774047281
3 வாழ்வின் எழுச்சி முகாமையாளர் திருமதி. விக்னேஸ் ஜெயசோதி manager யாழ் நகர் கிழக்கு வங்கி, சுண்டிக்குளி வீதி 777593737
4 வாழ்வின் எழுச்சி முகாமையாளர் திரு. சின்னத்தம்பி பிரதீபன் pratheepan யாழ் நகர் மேற்கு வங்கி, சிவன்பண்ணை வீதி 773446035
 5 வாழ்வின் எழுச்சி முகாமையாளர் ஜோகேஸ்வரன் சுமஸ்க்கா sumaska மகாசங்கம், சிவன்பண்ணை வீதி 776325503
6 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  சிவபாதம் டெய்சிராணி daisy பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் 776621752
7 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. விஸ்வலிங்கம் அனுஜியன் anuju பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம்

773400796

 

 8 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி.டினேஷ் நிஷாந்தினி  nishanthi பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் 779827849
 9 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு.முகம்மது ஷாஹித் முகம்மது றிசாத் risath பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் 773051205
 10 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் அனந்தராசா கௌரி kowry பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் 775372107
 11 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பத்மநாதன் ஐங்கரன் iynkaran மகாசங்கம், சிவன்பண்ணை வீதி 778666155
12 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. இராமையா பிரேமபாலா pirem மகாசங்கம், சிவன்பண்ணை வீதி 770711295
 13 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் டேவிட்சன் கோமதி   மகாசங்கம், சிவன்பண்ணை வீதி 771634374
 14 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. தம்பிநாயகம் போல் சிவநாயகம்   யாழ் நகர் கிழக்கு வங்கி, சுண்டிக்குளி வீதி 776136915
 15 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. அருள்ராஜ் ஸ்ரீஜெகன்   யாழ் நகர் கிழக்கு வங்கி, சுண்டிக்குளி வீதி 779905653
 16 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. அருளானந்தம் ஜெயகாந்   யாழ் நகர் கிழக்கு வங்கி, சுண்டிக்குளி வீதி 777117384
 17 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. அரியரட்ணம் பவளமலர்   யாழ் நகர் கிழக்கு வங்கி, சுண்டிக்குளி வீதி 779352621
 18 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. எஸ் ஜெயமரினா jejamari யாழ் நகர் கிழக்கு வங்கி, சுண்டிக்குளி வீதி 776323483
19 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. கோபாலராசா விஜயநந்தினி vijajanathi யாழ் நகர் கிழக்கு வங்கி, சுண்டிக்குளி வீதி 778147317
20 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. கோணேஸ்வரன் சந்திரமதி chandramathy யாழ் நகர் கிழக்கு வங்கி, சுண்டிக்குளி வீதி 772274945
 21 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. கோபாலரத்தினம் சித்திரகுமாரன் SITHRAKUMA யாழ் நகர் மேற்கு வங்கி, சிவன்பண்ணை வீதி 775720267
 22 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. றோகன் கிருஷாந்தி   யாழ் நகர் மேற்கு வங்கி, சிவன்பண்ணை வீதி 773455845
 23 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி. சரபுல் அனாம் பாத்திமா ரி்சானா rishana யாழ் நகர் மேற்கு வங்கி, சிவன்பண்ணை வீதி 711775111
 24 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. கந்தசாமி பஞ்சலிங்கம் PANCHALIN யாழ் நகர் மேற்கு வங்கி, சிவன்பண்ணை வீதி 778331148
 25 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. சதீஸ்குமார் மரியகசில்டா   யாழ் நகர் மேற்கு வங்கி, சிவன்பண்ணை வீதி 770238099
26  வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. கந்தசாமி சிவயோகன்   0776253811
 27 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி. அரியரட்ணம் ஜொய்சி joi ஜே/61 (இல.74/68 நெடுங்குளம் பிள்ளையார் கோவிலடி) 772109879
28 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. அன்ரன் யூட்சன்   ஜே/62(3வது குறுக்கு வீதி, கொழும்புத்துறை) 770821599
 29 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி.ராஜாஜி ரதனா   ஜே/63 0773065794
30 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி. செல்வரட்ணம் செல்வரதி selvarathi ஜே/64(புனித அந்தோனியார் மீன்பிடி சங்கம்) 778689292
31 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி. ஜோர்ச் குலேந்திரன் வினுசியா vinusiya ஜே/65 (சனசமூகநிலையம்கடற்கரை வீதி) 772564528
32 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. ஏ. சுந்தரபவானி sundrabavani ஜே/66 (ஈச்சமோட்டை சமூகசேவை நிலையம்) 779869626
33 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. விஜயகுமார் நிசாந்தன்   ஜே/67 (74/1 பழைய புங்காவீதி) 777440253
34 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. தில்லைநாயகம் தர்சாந்தன்   ஜே/68(இல.32 புதிய வீடமைப்புத் திட்டம்) 770489441
35 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. கணபதிப்பிள்ளை கிருஸ்ணதாசன்   ஜே/69 (இல.2 ஜீபிளான் வீதி, குருநகர்) 776036015
36 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. துஸ்யந்தன் கார்மேல் பவியோலா babijo ஜே/70 (இராஜேந்திரா வீதி, குருநகர் கிழக்கு) 776646327
 37 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் ஜெயகாந்தன் சுபாஷினி subashini  ஜே/71 (ஓடக்கரை வீதி, குருநகர்),ஜே/72 (சென்.ஜேம்ஸ் வீதி) 0778331145
38 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி. கல்யாணி கந்தையா kalyana ஜே/73 (இல.119 சப்பல் வீதி, யாழ்ப்பாணம் மேற்கு) 776245529
39 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. ஜேசுதாசன் போல் அமலதாசன் paul ஜே/74 (வைத்தியசாலை வீதி, யாழ்ப்பாணம்) 770681535
40 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. செல்வராஜா ஜொனத்தன் நிரஞ்சிவ் jonathan ஜே/75 (அச்சக வீதி, சுண்டிக்குளி) 776647974
41 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி. பாஸ்கரன் தமிழினி tamilini ஜே/76 (இல.4பழைய புங்கா வீதி) 768852042
42 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. நிக்கிலஸ் மனோகரன்   ஜே/77 (30/21 மருதடி வீதி, யாழ்ப்பாணம்) 779235789
43 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. இராசேந்திரம் கவிகரன் kaviraj ஜே/78(இல.105/1இராசாவின் தோட்டம் யாழ்ப்பணம்) 773294745
44 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. ராஜநாதன் நிரோஷானந் NIRO ஜே/79 (2வது ஒழுங்கை, பலாலி வீதி) ஜே/80(மணிக்கூட்டு வீதி) 769952499
45 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. கோபலன் குணபாலன்   ஜே/81(இல.78/1 மீனாட்சி அம்மன் வீதி) 779523551
46 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. பஞ்சரத்தினம் வசீகரன் vasi வலய உதவியாளர், ஜே/82 (மானிப்பாய் வீதி, யாழ்ப்பாணம்) 776120395
47 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. கணகரத்தினசிங்கம் ஜெகதீஸன் jehatheesan ஜே/83 (சீனிவாசகம் வீதி, யாழ்ப்பாணம்) 779625374
48 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி. அன்பரசி அந்தோனிப்பிள்ளை anparasi ஜே/84 (காதி அபுபக்கர் வீதி, நாவாந்துறை) 777741376
49 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. எட்வின்ஜெயகுமார் மேரிஸ்ரெலா MARISTYLA ஜே/85 (சூரியவெளி வீதி, நாவாந்துறை) 772223981
50 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி. சாரங்கா ஜெயச்சந்திரன் SARANKA ஜே/86 (கமால் வீதி, யாழ்ப்பாணம்) 771695785
51 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  செல்வராசா குருபரன்   ஜே/87 (இல.348, முஸ்லீம் கல்லூரி வீதி, சோனக தெரு) 778695605
52 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. சுபாகரன் ஜெயகலா subaskaran ஜே/88 (அராலி மானிப்பாய் வீதி, யாழ்ப்பாணம்) 771337463

News & Events

14
பிப்2020
Career Guidance

Career Guidance

The Career Guidance and Psychometrics test for...

12
பிப்2020
பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில்  பிரதேச செயலக நலன்புரிச் சங்கத்தின்...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

12
பிப்2020
பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில்  பிரதேச செயலக நலன்புரிச் சங்கத்தின்...

11
பிப்2020
உளவளத்துணை விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

உளவளத்துணை விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

J/69  றெக்கிளமேசன் மேற்கு  கிராம சேவகர் பிரிவுக்கு உட்பட்ட...

10
பிப்2020
ஒருங்கிணைந்த வீதி   காப்பெற் இடும் அபிவிருத்தித் திட்டம்

ஒருங்கிணைந்த வீதி  காப்பெற் இடும் அபிவிருத்தித் திட்டம்

ஒருங்கிணைந்த வீதி  காப்பெற் இடும் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் சுண்டுக்குளி...

10
பிப்2020
   குருநகர் இடிதாங்கிக்கு  கொங்கிறீற் இடும்  பணி

குருநகர் இடிதாங்கிக்கு கொங்கிறீற் இடும்  பணி

குருநகர் கடலில் உள்ள இடிதாங்கியின் மேலதிக பாதுகாப்பிற்காக அதன்...

10
பிப்2020
சமுக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான மெச்சுரைகள்   வழங்கல்

சமுக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான மெச்சுரைகள் வழங்கல்

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இலங்கை சமுக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய...

07
பிப்2020
பதிவுசெய்யப்பட்டவிளையாட்டுக்கழகங்களுக்கிடையிலான பிரதேச விளையாட்டு விழா

பதிவுசெய்யப்பட்டவிளையாட்டுக்கழகங்களுக்கிடையிலான பிரதேச விளையாட்டு விழா

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட விளையாட்டுக்...

05
பிப்2020
பிரதேச விளையாட்டு விழா-2020

பிரதேச விளையாட்டு விழா-2020

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட விளையாட்டுக்...

05
பிப்2020
புள்ளிவிபரத்திணைக்களத்தின் வருடாந்த நெல் உற்பத்தி விளைச்சல் தொடர்பான கணக்கெடுப்பு

புள்ளிவிபரத்திணைக்களத்தின் வருடாந்த நெல் உற்பத்தி விளைச்சல் தொடர்பான கணக்கெடுப்பு

புள்ளிவிபரத் திணைக்களத்தின் வருடாந்த நெல் உற்பத்தி விளைச்சல் தொடர்பான...

05
பிப்2020
சுதந்திரதினத்தை முன்னிட்டு உதைப்பந்தாட்டப்போட்டி

சுதந்திரதினத்தை முன்னிட்டு உதைப்பந்தாட்டப்போட்டி

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ம் தேசிய...

04
பிப்2020
இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ஆவது சுதந்திர தினவிழா

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ஆவது சுதந்திர தினவிழா

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ஆவது சுதந்திர...

03
பிப்2020
 வீட்டிற்கான அடிகல்நாட்டு நிகழ்வு

வீட்டிற்கான அடிகல்நாட்டு நிகழ்வு

J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் கிராமத்துக்கு வீடு...

Scroll To Top