வாழ்வின் எழுச்சி வலயங்கள்

இல பதவி முழுப் பெயர் புகைப்படம் பிரிவு, அலுவலக முகவரி தொலைபேசி இலக்கம்
1 பிரதேச வாழ்வின் எழுச்சி முகாமையாளர் திரு. தியாகராஜா சந்திரகாசன் chandra                                       

தலைமைப்பீடம் ,

வாழ்வின் எழுச்சி 

778448379
2 வாழ்வின் எழுச்சி முகாமையாளர் செல்வி.அம்பிகைபாகன் பரமேஸ்வரி paramesh 1 மகாசங்கம், சிவன்பண்ணை வீதி 774047281
3 வாழ்வின் எழுச்சி முகாமையாளர் திருமதி. விக்னேஸ் ஜெயசோதி manager யாழ் நகர் கிழக்கு வங்கி, சுண்டிக்குளி வீதி 777593737
4 வாழ்வின் எழுச்சி முகாமையாளர் திரு. சின்னத்தம்பி பிரதீபன் pratheepan யாழ் நகர் மேற்கு வங்கி, சிவன்பண்ணை வீதி 773446035
 5 வாழ்வின் எழுச்சி முகாமையாளர் ஜோகேஸ்வரன் சுமஸ்க்கா sumaska மகாசங்கம், சிவன்பண்ணை வீதி 776325503
6 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  சிவபாதம் டெய்சிராணி daisy பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் 776621752
7 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. விஸ்வலிங்கம் அனுஜியன் anuju பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம்

773400796

 

 8 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி.டினேஷ் நிஷாந்தினி  nishanthi பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் 779827849
 9 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு.முகம்மது ஷாஹித் முகம்மது றிசாத் risath பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் 773051205
 10 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் அனந்தராசா கௌரி kowry பிரதேச செயலகம் யாழ்ப்பாணம் 775372107
 11 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் பத்மநாதன் ஐங்கரன் iynkaran மகாசங்கம், சிவன்பண்ணை வீதி 778666155
12 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. இராமையா பிரேமபாலா pirem மகாசங்கம், சிவன்பண்ணை வீதி 770711295
 13 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் டேவிட்சன் கோமதி   மகாசங்கம், சிவன்பண்ணை வீதி 771634374
 14 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. தம்பிநாயகம் போல் சிவநாயகம்   யாழ் நகர் கிழக்கு வங்கி, சுண்டிக்குளி வீதி 776136915
 15 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. அருள்ராஜ் ஸ்ரீஜெகன்   யாழ் நகர் கிழக்கு வங்கி, சுண்டிக்குளி வீதி 779905653
 16 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. அருளானந்தம் ஜெயகாந்   யாழ் நகர் கிழக்கு வங்கி, சுண்டிக்குளி வீதி 777117384
 17 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. அரியரட்ணம் பவளமலர்   யாழ் நகர் கிழக்கு வங்கி, சுண்டிக்குளி வீதி 779352621
 18 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. எஸ் ஜெயமரினா jejamari யாழ் நகர் கிழக்கு வங்கி, சுண்டிக்குளி வீதி 776323483
19 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. கோபாலராசா விஜயநந்தினி vijajanathi யாழ் நகர் கிழக்கு வங்கி, சுண்டிக்குளி வீதி 778147317
20 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. கோணேஸ்வரன் சந்திரமதி chandramathy யாழ் நகர் கிழக்கு வங்கி, சுண்டிக்குளி வீதி 772274945
 21 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. கோபாலரத்தினம் சித்திரகுமாரன் SITHRAKUMA யாழ் நகர் மேற்கு வங்கி, சிவன்பண்ணை வீதி 775720267
 22 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. றோகன் கிருஷாந்தி   யாழ் நகர் மேற்கு வங்கி, சிவன்பண்ணை வீதி 773455845
 23 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி. சரபுல் அனாம் பாத்திமா ரி்சானா rishana யாழ் நகர் மேற்கு வங்கி, சிவன்பண்ணை வீதி 711775111
 24 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. கந்தசாமி பஞ்சலிங்கம் PANCHALIN யாழ் நகர் மேற்கு வங்கி, சிவன்பண்ணை வீதி 778331148
 25 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. சதீஸ்குமார் மரியகசில்டா   யாழ் நகர் மேற்கு வங்கி, சிவன்பண்ணை வீதி 770238099
26  வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. கந்தசாமி சிவயோகன்   0776253811
 27 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி. அரியரட்ணம் ஜொய்சி joi ஜே/61 (இல.74/68 நெடுங்குளம் பிள்ளையார் கோவிலடி) 772109879
28 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. அன்ரன் யூட்சன்   ஜே/62(3வது குறுக்கு வீதி, கொழும்புத்துறை) 770821599
 29 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி.ராஜாஜி ரதனா   ஜே/63 0773065794
30 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி. செல்வரட்ணம் செல்வரதி selvarathi ஜே/64(புனித அந்தோனியார் மீன்பிடி சங்கம்) 778689292
31 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி. ஜோர்ச் குலேந்திரன் வினுசியா vinusiya ஜே/65 (சனசமூகநிலையம்கடற்கரை வீதி) 772564528
32 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. ஏ. சுந்தரபவானி sundrabavani ஜே/66 (ஈச்சமோட்டை சமூகசேவை நிலையம்) 779869626
33 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. விஜயகுமார் நிசாந்தன்   ஜே/67 (74/1 பழைய புங்காவீதி) 777440253
34 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. தில்லைநாயகம் தர்சாந்தன்   ஜே/68(இல.32 புதிய வீடமைப்புத் திட்டம்) 770489441
35 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. கணபதிப்பிள்ளை கிருஸ்ணதாசன்   ஜே/69 (இல.2 ஜீபிளான் வீதி, குருநகர்) 776036015
36 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. துஸ்யந்தன் கார்மேல் பவியோலா babijo ஜே/70 (இராஜேந்திரா வீதி, குருநகர் கிழக்கு) 776646327
 37 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் ஜெயகாந்தன் சுபாஷினி subashini  ஜே/71 (ஓடக்கரை வீதி, குருநகர்),ஜே/72 (சென்.ஜேம்ஸ் வீதி) 0778331145
38 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி. கல்யாணி கந்தையா kalyana ஜே/73 (இல.119 சப்பல் வீதி, யாழ்ப்பாணம் மேற்கு) 776245529
39 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. ஜேசுதாசன் போல் அமலதாசன் paul ஜே/74 (வைத்தியசாலை வீதி, யாழ்ப்பாணம்) 770681535
40 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. செல்வராஜா ஜொனத்தன் நிரஞ்சிவ் jonathan ஜே/75 (அச்சக வீதி, சுண்டிக்குளி) 776647974
41 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி. பாஸ்கரன் தமிழினி tamilini ஜே/76 (இல.4பழைய புங்கா வீதி) 768852042
42 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. நிக்கிலஸ் மனோகரன்   ஜே/77 (30/21 மருதடி வீதி, யாழ்ப்பாணம்) 779235789
43 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. இராசேந்திரம் கவிகரன் kaviraj ஜே/78(இல.105/1இராசாவின் தோட்டம் யாழ்ப்பணம்) 773294745
44 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. ராஜநாதன் நிரோஷானந் NIRO ஜே/79 (2வது ஒழுங்கை, பலாலி வீதி) ஜே/80(மணிக்கூட்டு வீதி) 769952499
45 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. கோபலன் குணபாலன்   ஜே/81(இல.78/1 மீனாட்சி அம்மன் வீதி) 779523551
46 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. பஞ்சரத்தினம் வசீகரன் vasi வலய உதவியாளர், ஜே/82 (மானிப்பாய் வீதி, யாழ்ப்பாணம்) 776120395
47 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திரு. கணகரத்தினசிங்கம் ஜெகதீஸன் jehatheesan ஜே/83 (சீனிவாசகம் வீதி, யாழ்ப்பாணம்) 779625374
48 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி. அன்பரசி அந்தோனிப்பிள்ளை anparasi ஜே/84 (காதி அபுபக்கர் வீதி, நாவாந்துறை) 777741376
49 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. எட்வின்ஜெயகுமார் மேரிஸ்ரெலா MARISTYLA ஜே/85 (சூரியவெளி வீதி, நாவாந்துறை) 772223981
50 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் செல்வி. சாரங்கா ஜெயச்சந்திரன் SARANKA ஜே/86 (கமால் வீதி, யாழ்ப்பாணம்) 771695785
51 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்  செல்வராசா குருபரன்   ஜே/87 (இல.348, முஸ்லீம் கல்லூரி வீதி, சோனக தெரு) 778695605
52 வாழ்வின் எழுச்சி அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் திருமதி. சுபாகரன் ஜெயகலா subaskaran ஜே/88 (அராலி மானிப்பாய் வீதி, யாழ்ப்பாணம்) 771337463

News & Events

24
மே2019
முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

மத்திய அரசின் முதியோரகளுக்கான தேசிய செயலகத்தினதும் , பிராந்திய...

24
மே2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

 யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

24
மே2019
முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

முதியோர்களுக்கான இலவச மருத்துவ முகாம்-2019

மத்திய அரசின் முதியோரகளுக்கான தேசிய செயலகத்தினதும் , பிராந்திய...

24
மே2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான மீளாய்வு -J/67,J/70

 யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலக சமூக சேவைக் கிளையின் இவ்வாண்டிற்கான...

21
மே2019
கணனி உபயோகம் மூலம் பிறப்பு விவாகம் இறப்புச் சான்றிதழ்களை வழங்கும் புதிய சேவை  இன்று ஆரம்பம்

கணனி உபயோகம் மூலம் பிறப்பு விவாகம் இறப்புச் சான்றிதழ்களை வழங்கும் புதிய சேவை இன்று ஆரம்பம்

பதிவாளர் நாயகத்தின் பிரதான அலுவலகத்தில் இதுவரை காலமும் நிலைப்படுத்தப்பட்டிருந்த பிறப்பு,...

21
மே2019
யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின் புதிய சேவை 21.05.2019 முதல் ஆரம்பம்  .

யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின் புதிய சேவை 21.05.2019 முதல் ஆரம்பம்  .

யாழ்ப்பணப் பிரதேச செயலகத்தில் பதிவாளர் திணைக்களத்தின்  கீழ்  கணனி உபயோகம் ...

20
மே2019
யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட வெசாக் பண்டிகை நிகழ்வு 

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட வெசாக் பண்டிகை நிகழ்வு 

யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகம் இளைஞர் விவகார அமைச்சு மற்றும் கலாசார...

18
மே2019
தனியார் காணியில் அத்துமீறிக் குடியிருக்கும் மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக காணி அளவிடல் J/67திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவு

தனியார் காணியில் அத்துமீறிக் குடியிருக்கும் மக்களுக்கு வழங்குவதற்காக காணி அளவிடல் J/67திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவு

J/67 திருநகர் கிராமஅலுவலர் பிரிவிற்குட்பட்ட  திரு.இராஜசிங்கம் என்பவருக்குச் சொந்தமான தனியார்...

07
மே2019
அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு

அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில் அனர்த்தத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கான அஞ்சலி நிகழ்வு...

07
மே2019
சுற்றாடலைத் தூய்மையாக்கும் பணி-J/66 சுண்டுக்குளிப் பிரதேசம்

சுற்றாடலைத் தூய்மையாக்கும் பணி-J/66 சுண்டுக்குளிப் பிரதேசம்

J/66 ஈச்சமோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவிற்குட்பட்ட சுண்டுக்குளி சனசமூக ...

07
மே2019
சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்-J/87 சோனகதெரு வடக்கு

சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்-J/87 சோனகதெரு வடக்கு

J/87 சோனகதெரு வடக்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில்...

05
மே2019
சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்J/86

சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில் பாதுகாப்புக் குழுக்கூட்டம்J/86

J/86 சோனகதெரு தெற்கு கிராம அலுவலர் பிரிவிற்கான சிவில்...

05
மே2019
பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம்

பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம்

யாழ்ப்பாணம் கொழும்புத்துறை சென்யோசப் வித்தியாலயத்தில் பாதுகாப்புக் குழுக் கூட்டம் கடந்த ...

05
மே2019
பொது மக்களுக்கான பொலிஸ் பதிவு J/81

பொது மக்களுக்கான பொலிஸ் பதிவு J/81

J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் பொது மக்களுக்கான...

02
மே2019

கிராமிய அபிவிருத்தி சம்மந்தமான கலந்துரையாடல்J/81J/83,

வட்டாரம் 25,J/83 கொட்டடி கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவுகளிற்கான...

Scroll To Top