கிராம அலுவர் பிரிவுகள்

     இல   

கிராம அலுவர் பிரிவு

பெயர்

   புகைப்படம்         

அலுவலக முகவரி
தொலைபேசி இல
கிராம அலுவர் நிா்வாகம்(பதில்) திரு.ஜோன்பிள்ளை பத்திநாதன் 3V0C3855 பிரதேச செயலகம்,யாழ்பாணம். 778693574
2 ஜே/61 நெடுங்குளம் திருமதி. பகீரதன் சோபனா அம்பிகா . sobana பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம்,3 ஆம் குறுக்குத்தெரு வசந்தபுரம், யாழ்பாணம். 0776534426
3 ஜே/62 கொழும்புத்துறை கிழக்கு

திரு.கீன் பண்டா சேந்தன்.(பதில்)

senthan இல 32, 3ஆம் குறுக்கு தெரு, கொழும்புத்துறை,யாழ்பாணம். 772845199
4 ஜே/63 கொழும்புத்துறைமேற்கு திரு. அம்பலத்தரசு சர்வேஸ்வரன்.  (பதில்) sarvesvaran 05, வில்வன் தெரு, கொழும்புத்துறை,யாழ்பாணம். 772478782
5 ஜே/64 பாஷையூர்கிழக்கு திருமதி.குணசீலன் தாரகா. taharaka GS கடற்கரை வீதி, பாசையூர்,யாழ்பாணம். 773673309
6 ஜே/65 பாஷையூர் மேற்கு திருமதி.குணசீலன் தாரகா.(பதில்) taharaka 26/3, புது வீதி, கொய்யாத்தோட்டம்,யாழ்பாணம். 773673309
7 ஜே/66 ஈச்சமோட்டை திரு.கனகசிங்கம் முல்லைமாறன் mullai2305843009213707522 1 ஈச்சமோட்டைவீதி,யாழ்பாணம். 0778146954
8 ஜே/67 திருநகர் திரு.ஸ்ரீவைகுந்தநாதன் ரமணன். ramanan கடற்கரைவீதி, உயர் தொழிநுட்ப நிறுவனம் அருகாமை, திருநகர்திருநகர்,யாழ்ப்பாணம். 0772814677
9

ஜே/68 றெக்கிளமேசன் கிழக்கு

திரு. அம்பலத்தரசு சர்வேஸ்வரன். sarvesvaran பெஸ்கி சனசமூக நிலையம்,புதிய வீடமைப்புத் திட்டம்,குருநகர்,யாழ்ப்பாணம். 772478782
10 ஜே/69 றெக்கிளமேசன்மேற்கு

 

திரு.கீன் பண்டா சேந்தன்.

senthan

 

இல 04, ஐஸ் பிளாண்ட் வீதி, குருநகர்,யாழ்ப்பாணம்.

 

772845199

11 ஜே/70 குருநகர் - கிழக்கு செல்வி. பபியானா  மரியபோல்ட் . fabina இல 28,கதீட்ரல் வீதி, யாழ்ப்பாணம். 763977912
12 ஜே/71 குருநகர் - மேற்கு
திரு.சின்னராஜா ரஜீவன்
rajeevan இல 07, ஓடக்கரை ஒழுங்கை, குருநகர்,யாழ்ப்பாணம். 777246235
13 ஜே/72 சின்னக்கடை திருமதி மரியதாஸ் மேரி ஜெயந்தா. mery jeyantha இல47, பங்சால் வீதி, யாழ்ப்பாணம். 767098172
14 ஜே/73 யாழ் நகரம் மேற்கு திருமதி.இராஜரட்ணம் கஜலக்சி . kajaluxi இல32, சப்பல் வீதி, யாழ்ப்பாணம். 779190342
15 ஜே/74 யாழ் நகரம் கிழக்கு திரு.சின்னராசா றுகுணாஸ் rukunash இராசாவின் தோட்ட வீதி,யாழ்ப்பாணம். 777361236
16 ஜே/75 சுண்டிக்குழி தெற்கு திருமதி. யூட்ஸ்மிலன் கோபிகாசாளினி. kobika இல19, குருசோல்ட் வீதி, சுண்டிக்குளி,யாழ்ப்பாணம். 771633281
17 ஜே/76 சுண்டிக்குழி வடக்கு திரு.ஸ்ரீவைகுந்தநாதன் ரமணன் (பதில்)  ramanan கண்டி வீதி, யாழ்ப்பாணம். 772814677
18 ஜே/77 மருதடி திருமதி. ஜெயக்குமார் யுட்மர்லின் மரிற்றா. merita இல 06, றக்கா ஒழுங்கை , யாழ்ப்பாணம். 77 9412282
19 ஜே/78 அத்தியடி திரு.குணபாகன் லவருபன். lavan இல105/10, இராசாவின் தோட்ட வீதி,யாழ்ப்பாணம். 776005610
20 ஜே/79 சிறாம்பியடி திரு. சூசையா ஞானசேகரம்.   ganasekaram சன்மார்க்க ஐக்கிய வாலிபர் சங்க சனசமூக நிலையம்,பலாலி வீதி, யாழ்ப்பாணம். 774949703
21 ஜே/80 பெரியகடை திரு. விஜயரட்ணம் ஜோன் கலிஸ்ரஸ். kalistus விஸ்வேஸ்வரி மண்டபம், கன்னாதிட்டி வீதி, யாழ்ப்பாணம். 775894709
22 ஜே/81 கோட்டை திரு.நரசிங்கப்பெருமாள் றமணப்பிரகாஷ் . ramana piragash பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம்,மீனாட்சி அம்மன் வீதி, யாழ்ப்பாணம். 774063310
23 ஜே/82 வண்ணார்பண்ணை திருமதி. தீபன் பிரதீபா. pratheeba இல412, மானிப்பாய் வீதி, யாழ்ப்பாணம். 773946825
24 ஜே/83 கொட்டடி செல்வி.மேரி தர்சனா ரெனிசன் றொபேட் tharshana  இல 33, சீனிவாசகம் வீதி, யாழ்ப்பாணம். 766114979
25 ஜே/84 நாவாந்துறை தெற்கு  திரு.அந்தோனி டிலக்சன்.(பதில்) dilaxan கட nற்கரைவீதி, நாவாந்துறை தெற்கு,யாழ்ப்பாணம். 773080986
26 ஜே/85 நாவாந்துறை வடக்கு திரு.அந்தோனி டிலக்சன். dilaxan கடற்கரை வீதி,  நாவாந்துறை வடக்கு,யாழ்ப்பாணம். 773080986
27 ஜே/86 சோனகதெரு தெற்கு திருமதி. சிகலா விஜயரட்ணம் rasikala இல 04, கமால் ஒழுங்கை, முஸ்லீம் வீதி, யாழ்ப்பாணம். 766474146
28 ஜே/87 சோனகதெரு வடக்கு திரு. ஜெயபாலன் சுதர்சன்.  3V0C3851 இல, 317,முஸ்லிம் கல்லூரி வீதி,யாழ்ப்பாணம். 775230419
29 ஜே/88 புதிய சோனகதெரு திருமதி. தீபன் பிரதீபா(பதில்) pratheeba அறிவொளி சனசமூக நிலையம், ஆறுகால்மடம், யாழ்ப்பாணம். 773946825

                                   

 

                                                 

Scroll To Top