கிராம அலுவர் பிரிவுகள்

      இல    கிராம அலுவர் பிரிவு பெயர்                                புகைப்படம்            அலுவலக முகவரி தொலைபேசி இல
கிராம அலுவர் நிா்வாகம்(பதில்)         திரு.ஜோன்பிள்ளைபத்திநாதன் PATHYNA பிரதேச செயலகம்,யாழ்பாணம் 0778693574
2 ஜே/61 நெடுங்குளம் திரு.கீன் பண்டா சேந்தன்
SENTHAN
20, நெடுங்குளம் வீதி, யாழ்பாணம் 0772845199
3 ஜே/62 கொழும்புத்துறை கிழக்கு திரு.கீன் பண்டா சேந்தன் SENTHAN 32, 3ம் குறுக்கு தெரு, கொழும்புத்துறை 0772845199
4 ஜே/63 கொழும்புத்துறைமேற்கு திரு. அம்பலத்தரசு சர்வேஸ்வரன்(பதில்) SARWESH 05, வில்வன் தெரு, கொழும்புத்துறை 0772478782
5 ஜே/64 பாஷையூர்கிழக்கு திரு. அம்பலத்தரசு சர்வேஸ்வரன் SARWESH சென் அன்ரனிஸ் மீன்பிடி கூட்டுறவு சமூகம், கடற்கரை வீதி, பாசையூர் 0772478782
6 ஜே/65 பாஷையூர் மேற்கு திருமதி.குணசீலன் தாரகா THARAKA 26/3, புது வீதி, கொய்யாத்தோட்டம் 773673309
7 ஜே/66 ஈச்சமோட்டை திரு.ஸ்ரீவைகுந்தநாதன் ரமணன் n.Raman பெண்கள் கிராம அபிவிருத்திச் சங்கம், ஈச்சமோட்டை 772814677
8 ஜே/67 திருநகர் திரு.சின்னராசா றுகுணாஸ் RUGU 74, பழைய பூங்கா வீதி, யாழ்ப்பாணம் 777361236
9 ஜே/68 றெக்கிளமேசன் கிழக்கு திரு.ரமீஸ் சல்பீர் n.salfe றெக்ளமேசன் சனசமூநிலையம், குருநகர் 774438864
10 ஜே/69 றெக்கிளமேசன்மேற்கு திரு.சிவபாதம் குருதர்சன் n.Kurutharshan 4,ஜஸ் பிளாண்ட் வீதி, குருநகர் 770556555
11 ஜே/70 குருநகர் - கிழக்கு பாபியான மாரிசெலபோர்ட  BABIJANA 45, ராஜேந்திரா வீதி, யாழ்ப்பாணம் 763977912
12 ஜே/71 குருநகர் - மேற்கு
திரு.சின்னராஜா ரஜீவன்
n.Raji 07, ஓடக்கரை வீதி, குருநகர் 777246235
13 ஜே/72 சின்னக்கடை செல்வி.மரியதாஸ் மேரி ஜெயந்தா JENTHA 47, பங்சால் வீதி, யாழ்ப்பாணம் 779065752
14 ஜே/73 யாழ் நகரம் மேற்கு திரு.சூசையா ஞானசேகரம் GANA 32, சப்பல் வீதி, யாழ்ப்பாணம். 774949703
15 ஜே/74 யாழ் நகரம் கிழக்கு திருமதி. ஜெயக்குமார் யுட்மர்லின் மறீரா(பதில்) MARITA 833, ஆஸ்பத்திரி வீதி, யாழ்ப்பாணம் 779412282
16 ஜே/75 சுண்டிக்குழி தெற்கு செல்வி. இராஜரட்ணம் கஜலக்சி  KAJALUXCY 19, குருசோல்ட் வீதி, சுண்டிக்குளி 779190342
17 ஜே/76 சுண்டிக்குழி வடக்கு திருமதி. ரசிகலா விஜயரட்ணம்(பதில்) RASIKA 04, பழைய பூங்கா வீதி, யாழ்ப்பாணம் 766474146
18 ஜே/77 மருதடி திருமதி. ஜெயக்குமார் யுட்மர்லின் மறீரா MARITA 30/2, மருதடி, யாழ்ப்பாணம். 077 9412282
19 ஜே/78 அத்தியடி திரு.குணபாகன் லவருபன் n.Lavan 105/10, ராசாவின் தோட்டம் வீதி, யாழ்ப்பாணம் 776005610
20 ஜே/79 சிறாம்பியடி திரு. சூசையா ஞானசேகரம்  (பதில்) GANA 15/6, சிறாப்பியடி ஒழுங்கை, யாழ்ப்பாணம் 774949703
21 ஜே/80 பெரியகடை திரு. விஜயரட்ணம் ஜோன் கலிஸ்ரஸ் calistas விஸ்வேஸ்வரி மண்டபம், கன்னாதிட்டி வீதி, யாழ்ப்பாணம் 775894709
22 ஜே/81 கோட்டை திரு.நரசிங்கபெருமாள் றமனப்பிரகாஷ்  RAMANAPRA WRDSமீனாட்சி அம்மன் வீதி, யாழ்ப்பாணம் 774063310
23 ஜே/82 வண்ணார்பண்ணை திருமதி. யூட்ஸ்மிலன் கோபிகாசாளினி(பதில்) GOPIKA 412, மானிப்பாய் வீதி, யாழ்ப்பாணம் 771633281
24 ஜே/83 கொட்டடி திருமதி. யூட்ஸ்மிலன் கோபிகாசாளினி GOPIKA 33 சீனிவாசகம் வீதி, யாழ்ப்பாணம் 771633281
25 ஜே/84 நாவாந்துறை தெற்கு திரு.தேவராஜன் மனோஜன் n.Manojan 74, காதி அபூபக்கர் வீதி, நாவாந்துறை 750423887
26 ஜே/85 நாவாந்துறை வடக்கு திரு.அந்தோணி டிலக்சன் n.Dilaxan 310, கடற்கரை வீதி, சூரியவெளி, யாழ்ப்பாணம் 773080986
27 ஜே/86 சோனகதெரு தெற்கு திருமதி. ரசிகலா விஜயரட்ணம் RASIKA 04, கமால் ஒழுங்கை, முஸ்லீம் வீதி, யாழ்ப்பாணம் 766474146
28 ஜே/87 சோனகதெரு வடக்கு திரு. ஜெயபாலன் சுதர்சன்  n.Sutharshan இணையும் கரங்கள் சனசமூக நிலையம், யாழ்ப்பாணம் 775230419
29 ஜே/88 புதிய சோனகதெரு திருமதி. பகீரதன் சோபனா அம்பிகா  SOBANA 729, மானிப்பாய் வீதி, யாழ்ப்பாணம் 776534426

                                   

 

                                                 

News & Events

14
பிப்2020
Career Guidance

Career Guidance

The Career Guidance and Psychometrics test for...

12
பிப்2020
பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில்  பிரதேச செயலக நலன்புரிச் சங்கத்தின்...

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

12
பிப்2020
பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

பிரதேசசெயலகநலன்புரிச்சங்கத்தின் ஒழுங்கமைப்பில்இரத்ததானநிகழ்வு

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தில்  பிரதேச செயலக நலன்புரிச் சங்கத்தின்...

11
பிப்2020
உளவளத்துணை விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

உளவளத்துணை விழிப்புணர்வு நிகழ்வு

J/69  றெக்கிளமேசன் மேற்கு  கிராம சேவகர் பிரிவுக்கு உட்பட்ட...

10
பிப்2020
ஒருங்கிணைந்த வீதி   காப்பெற் இடும் அபிவிருத்தித் திட்டம்

ஒருங்கிணைந்த வீதி  காப்பெற் இடும் அபிவிருத்தித் திட்டம்

ஒருங்கிணைந்த வீதி  காப்பெற் இடும் அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் சுண்டுக்குளி...

10
பிப்2020
   குருநகர் இடிதாங்கிக்கு  கொங்கிறீற் இடும்  பணி

குருநகர் இடிதாங்கிக்கு கொங்கிறீற் இடும்  பணி

குருநகர் கடலில் உள்ள இடிதாங்கியின் மேலதிக பாதுகாப்பிற்காக அதன்...

10
பிப்2020
சமுக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான மெச்சுரைகள்   வழங்கல்

சமுக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான மெச்சுரைகள் வழங்கல்

2019 ஆம் ஆண்டிற்கான இலங்கை சமுக பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய...

07
பிப்2020
பதிவுசெய்யப்பட்டவிளையாட்டுக்கழகங்களுக்கிடையிலான பிரதேச விளையாட்டு விழா

பதிவுசெய்யப்பட்டவிளையாட்டுக்கழகங்களுக்கிடையிலான பிரதேச விளையாட்டு விழா

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட விளையாட்டுக்...

05
பிப்2020
பிரதேச விளையாட்டு விழா-2020

பிரதேச விளையாட்டு விழா-2020

யாழ்ப்பாண பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட விளையாட்டுக்...

05
பிப்2020
புள்ளிவிபரத்திணைக்களத்தின் வருடாந்த நெல் உற்பத்தி விளைச்சல் தொடர்பான கணக்கெடுப்பு

புள்ளிவிபரத்திணைக்களத்தின் வருடாந்த நெல் உற்பத்தி விளைச்சல் தொடர்பான கணக்கெடுப்பு

புள்ளிவிபரத் திணைக்களத்தின் வருடாந்த நெல் உற்பத்தி விளைச்சல் தொடர்பான...

05
பிப்2020
சுதந்திரதினத்தை முன்னிட்டு உதைப்பந்தாட்டப்போட்டி

சுதந்திரதினத்தை முன்னிட்டு உதைப்பந்தாட்டப்போட்டி

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ம் தேசிய...

04
பிப்2020
இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ஆவது சுதந்திர தினவிழா

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ஆவது சுதந்திர தினவிழா

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் 72 ஆவது சுதந்திர...

03
பிப்2020
 வீட்டிற்கான அடிகல்நாட்டு நிகழ்வு

வீட்டிற்கான அடிகல்நாட்டு நிகழ்வு

J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவில் கிராமத்துக்கு வீடு...

Scroll To Top