பிரிவு புகைப்படம் பெயர் பதவி           முகவரி தொலைபேசி இலக்கம்
யாழ்ப்பாணம்   திரு.சுப்பிரமணியம் ரவீந்திரன்  மேலதிக மாவட்டப் பதிவாளர் திருமணம் இல 49/7,வில்வம் வீதி ,கொழும்புத்துறை,இல வில்வம் வீதி ,யாழ்ப்பாணம். 0773407138
யாழ்நகர் கிழக்கு    திரு.அந்தோனிப்பிள்ளை பிறிற்றோ டொக்லஸ் மேலதிக மாவட்டப் பதிவாளர் பிறப்பு  இல31, 2ஆம் குறுக்குத்தெரு பாசையூர்,யாழ்ப்பாணம். 0776156128
யாழ்நகர் மேற்கு   திரு.ஜெயசோதி ஜெயலன் மேலதிக மாவட்டப் பதிவாளர் பிறப்பு ,இறப்பு சுஜீவா வைத்தியசாலை ,இல.06 கலட்டி அம்மன் வீதி,யாழ்ப்பாணம். 0775594147

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll To Top