දැක්ම

ඡනතා කේන්ද්‍රගත අවංක කැපවුණු මහඡන සේව

මෙහෙවෙර
තිරසාර සංවර්ධනය ආර්ථික දැනුම ගොඞ නැගීම සඳැහා මහඡන අවශ්‍යතා කාර්යකෂමව ඉටු කර ගැනීම
යාපනය ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉතිහාසය

යාපනය යන නමින් හඳුන්වන්නේ  එක් දිස්ත්‍රික්කයක් වුවද දැනට එය සම්පූර්ණ වශයෙන්  අර්ධද්වීපයක් යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන නමුත් යාපනය යන්න එක් නගරයක් හඳුන්වන නමක් වේ. යාපනය බොහෝ වැලිපර සහිත ප්‍රදේශයක් ලෙස පිහිටා ඇත. යාපනය නගරය කලින් මනට්ට්‍රිට්ටි, මනට්ට්‍රිට්ඩල් හා මනට්ට්‍රි යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත. පුරාණ කාලයේ සෝලා රටේ සිට වීරරාගවන් නමැති සංගීතඥයෙකු පැමිණ යාල් වායනා කර කවි කියා ඇති බැවින් සතුටට පත්වූ ජෙයවීරරාජසිංගන්  රජතුමා එම සංගීතඥයා හට මෙම මනට්ට්‍රිට්ටි ප්‍රදේශය ත්‍යාගයක් ලෙස ලබාදී ඇත. මෙම ත්‍යාගය ලද වීරරාගවන් නමැති සංගීතඥයා සහ තම ඥාතීන් වන පානර්වරුන් සමග මෙම ප්‍රදේශයේ පදිංචිවී ඇත. යාල් වායනා කර ත්‍යාගය ලද බැවිනුන් පානර්වරුන්මෙහි පදිංචි වී සිටි බැවිනුත් මෙම මනට්ට්‍රිට්ටි යන ප්‍රදේශය යාල්පානම් යන නමින් හඳුන්වා ඇත.

මෙම තත්වය යටතේ තිබුන යාපනය ප්‍රදේශය එම කාලයේ එක් වාණිජ මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස පැවති බව අනාවරණය වී ඇත. මෙයට හේතුවී ඇත්තේ කොලුම්බුතුරෙයි  හි පිහිටා තිබුන ව්‍යාපාරික වරායක් වන කොලුම්බුතුරෙයි වරාය  වේ. ගුරුනගර් ප්‍රදේශයේ කලින් පිහිටා තිබුන අලුපාන්දී යනුවෙන් හඳුන්වන ලද වරායද පිහිටා තිබුනි. දැනට කොටුව ලෙස පෙනෙන ප්‍රදේශය කලින් පෘතුගීසීන්, අරාබි හා චීන වෙළදුන් විසින් තම වෙළඳ ද්‍රව්‍ය හුවමාරු කර ගත්  ප්‍රදේශයක් ලෙස පැවති බව ඉතිහාසයේ සඳහන් වේ. එබැවින් යාපනය නගරය ලංකාවේ ජනාදරයට ලක්වූ ප්‍රසිද්ධ ප්‍රදේශයක් වී ඇත.

එසේම යාපනය ප්‍රදේශය මැද කාලයේදී විදේශීකයන් විසින් පාලනය කර ඇති අතර එම කාලයේදී එක් පරිපාලන ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක වී ඇත.එසේ ක්‍රියාත්මක වී තිබුන පළාත් පරිපාලන ක්‍රියාදාමය යටතේ පරිපාලන දිස්‌ත්‍රික්ක පහෙන් එක් දිස්ත්‍රික්කයක් ලෙස යාපනය හඳුන්වා ඇත. 1798 වර්ෂයේ ආදායම් කොට්ඨාශ (Agent of Revenue) යනුවෙන්  ක්‍රියාත්මක වී ඇත්තේ මෙම පරිපාලනය වේ. 1833 වර්ෂයේදී මෙය පළාත් දිසාපති යනුවෙන් මාරු කර උතුරු පළාතේ සියළුම පරිපාලන කටයුතු සම්බන්ධීකරණය  කරන  එක් ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස යාපනය පත්වී ඇත.

1956 වර්ෂයේදී යාපනය ප්‍රදේශය ආදායම් නිළධාරි (Divisional Revenue Collector) කොට්ඨාශයක් ලෙස ස්ථාපිත වී  ඇති අතර ග්‍රාමීය මට්ටමේ පරිපාලනයක් පවත්වා ඇත. 1963 වර්ෂයේ ග්‍රාම සේවා නිළධාරි  යන නමින් ක්‍රියාත්මක වී ඇත. 1972 වර්ෂයේ ආදායම් නිළධාරි  යන නම වෙනුවට ප්‍රාදේශීය උප දිසාපති ( Assistant Government Agent)  ක්‍රමය ක්‍රියාත්මකවී ඇත.

1972 වර්ෂය  දක්වා යාපනය හා නල්ලූර් යන ප්‍රදේශ දෙක යාපනය ප්‍රදේශයේ පරිපාලනයට යටත්වී තිබුන බව පෙනේ. පසුව 1972 වර්ෂයේදී යාපනය හා නල්ලූර් යන ප්‍රදේශ උප දිසාපති කොට්ඨාශ දෙකකට බෙදා යාපනය ප්‍රදේශය සඳහා ගරු කේ. මානික්කවාසහර් මහතා පළමුවන උප දිසාපති ලෙස පත් කර උප දිසාපති කාර්යාලයක්ද ස්ථාපිත කර ඇත. මෙම කාලයේදී ග්‍රාම නිළධාරි වසම් හතරක් සහිත එක් උප දිසාපති කොට්ඨාශයක් ලෙස යාපනය ක්‍රියාත්මක වී ඇත. 1990 වර්ෂයෙන් පසුව ග්‍රාම නිළධාරි වසම්වල පරිපාලනයේ වෙනසක් ඇති කර 1993.01.01 දින මෙම ප්‍රදේශයේ පරිපාලනය, නීත්‍යානුකූල ජනතා පදිංචිය, ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන යනාදිය ගැන සලකා ග්‍රාම සේවා වසම් 28 ක්  ලෙස මාරු කර එය දැනටත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

1987 වර්ෂයේ පළාත් සභා  පනත මගින් උප දිසාපතිවරුන්ගේ රාජකාරී කටයුතු පළාත් සභා පරිපාලනයට අන්තර්ග්‍රහණය කර පසුව 1992 හි 58 පනත් බලතල යටතේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් ලෙස තත්වය උසස් කර අදාල දිස්ත්‍රික්කවලට අයත් කච්චේරි මගින් බොහෝ බලතල ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත පවරා මේ දක්වා මෙම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය ඉතා සතුටුදායක ලෙස ක්‍රියාත්මකවී ප්‍රශංසාවට ලක්ව සාර්ථක සේවාවන් ඉටුකරමින් ප්‍රදේශයේ සාර්ථක සංවර්ධනයක්ද ලබා ඇත.

 

ප්‍රාදේශීය ලේකම් නාම ලේඛනය

ප්‍රාදේශීය ලේකම්               සිට දක්වා 
කේ.කුනරාසා    Sengai Aaliyan  01.01.1992

16.03.1997

ටි.වෛතිලිංගම්  old ds1 17.03.1997

31.12.1997

පි.සෙන්තිල්නන්තන්  senthil 01.01.1998

19.06.2005

එම. පැට්‍රික් ධි රන්ජන්  Patrick 20.06.2005

13.09.2006

ම. ජෙගු  jegu 24.01.2007

04.06.2009

සුගුනරති තෙයිවෙන්තිරම් Sugunarathy 05.06.2009

31.03.2016

පොන්නමිබලමි දයානන්තන් Thayananthan 01.04.2016

28.02.2019

සාමිපසිවමි සුතර්සන් IMG 6017 sutharsan photo 01.03.2019

At present

 

Scroll To Top