யாழ்ப்பாணப் பிரதேச செயலகத்திற்குட்பட்ட J/81 கோட்டை கிராம அலுவலர் பிரிவின்மீனாட்சி கடற்கரை பகுதியில் 15.07.2020 புதன்கிழமை கோட்டை கடற்றொழிலாளர் சங்கத்தினால் கடற்கரை சுத்திகரிப்புப் பணி இடம்பெற்றது.
 
beach
 
beach5
 
beach3
 
Scroll To Top